https://bul.proz.com/?sp=siterules&mode=show&category=general

Правила на сайта

Правила за използване на ProZ.com

Посочените правила са създадени, за да се разшири и защити приятната, ориентирана към резултатите работна атмосфера на ProZ.com. Чрез използването на сайта, Вие показвате, че приемате и сте съгласни да се придържате към тези правила.


Правило на сайта

1 ProZ.com is a language workplace.
The site is provided as a professional resource for those who work with language or who require language services. In principle, postings which are not related to translation, interpreting or other language issues, or the business thereof, are not allowed. [ For details and possible exceptions, see the site's Definition of Scope ]
2 Mutual respect, professionalism and fair play are expected.
Site users are expected to treat each other with courtesy, whether posting publicly or making direct contact, and are advised to act under the assumption of good faith. Harassment of, or attacks or ad hominem statements on, individuals or groups, of any form, as well as discouragement of another's use of the site, will not be tolerated. No action aimed at gaining unfair advantage in KudoZ, the directory or elsewhere, whether taken alone or as a group, will be tolerated.
3 Advertisements are prohibited.
Paid advertising is available from ProZ.com in designated areas of the site. Unauthorized solicitation, sent via the forums, profile messages or elsewhere, is not allowed. Discussion of sites offering competing services is also prohibited, due to past abuse.
4 Offensive language is not permitted.
5 Uppercase should not be overused.
Use lowercase letters unless uppercase is required. Posting in all capital letters is analogous to shouting.
6 Misrepresentation and fraud are forbidden.
It is possible to use ProZ.com without disclosing your name. However, impersonating others, using assumed identities, or otherwise attempting to deceive others to any degree will not be tolerated.
7 One profile is allowed per person.
Creating a new profile to bypass restrictions or gain advantages is prohibited. (However, it is acceptable to have one profile for yourself as a freelancer and another profile affiliated to your registered business page if you desperately need to separate freelancer and employer's activity.)
8 Обсъждането на административните действия предприети от модераторите или персонала на сайта става единствено чрез системата за онлайн поддръжка на сайта.
Административните действия включват действия наложени с цел спазване на правилата във форумите и раздела KudoZ, предупреждения или ограничения на публикациите или на други права, редакционни корекции на заглавия на теми, заключване на определени теми, избор на теми, които да бъдат поместени в началната страница и др. За повече пояснения вижте тези ЧЗВ

Спазването на горните правила е условие за продължаване на правото на достъп и ползване на сайта.

Спазване

Служителите и модераторите могат да предприемат всяко от следните действия за осигуряване на спазването на горепосочените правила:
* да се свързват с потребителите на сайта, за да привлекат вниманието им към конкретни правила
* да отказват одобрение (или да премахват/скриват) публикации, които нарушават правилата
* да направят така, че при определени потребители, при предприемане на определени действия да се появява съобщение, свързано с правилата
* да прекратяват, временно или постоянно, достъпа до функции на сайта, които са били използвани в нарушение на правилата
* закриване на профил или прекратяване на членство (само от служители)

Модераторите и служителите трябва да действат в съответствие с правилата на сайта и са защитени от тях по същия начин, както и останалите членове.

Закриване

В редки случаи на тежко нарушение, служителите на ProZ.com могат да прекратяват профил (и членство) с незабавен ефект. В повечето случаи обаче, ProZ.com използва за прекратяване политиката на "жълт картон/червен картон", подобно на практиката на жълтите и червени картони във футбола.

Жълти и червени картони се издават само от служителите на сайта. Посочват се правилата и се записва датата на картона. Изрично се използват термините "жълт картон" или "червен картон", а ако е изпратен имейл, термините са в заглавния ред.

Потребител на сайта, на когото е издаден жълт картон, може да продължи да използва сайта (понякога с някои ограничения), но е уведомен, че по-нататъшни нарушения ще доведат до прекратяване. Лице, чийто профил е бил прекратен, няма да бъде повторно прието в ProZ.com.

Възложителите са обект на Политиката за прекратяване на членство на сайта.

Пояснения

За пояснения относно някое от горните правила или тяхното прилагане, моля, изпратете заявка за помощ.

Request help


Site Documentation


The member services and support team
Jared

Jared

Lucia

Lucia

Alejandro

Alejandro

Helen

Helen

Yana

Yana

Maria D

Maria D

Karen

Karen

Enrique Manzo

Enrique Manzo

Evelio

Evelio

Julieta

Julieta

Mariano

Mariano

Hayjor Roca

Hayjor Roca

Andrea

Andrea

Rocío Tempone

Rocío Tempone

Rocio Palacios

Rocio Palacios

Ezequiel

Ezequiel