Education


Обобщение на различните видове тренировъчни курсове, уебинари и образователни ресурси, достъпни за писмени и устни преводачи в ProZ.com.


Курсове по заявка

Обучение според индивидуалните нужди: Онлайн обучение с инвидидуален темп.
Индивидуално обучение: Тези курсове могат да използват Skype, имейл или друга взаимно-договорена платформа.
Видео материали: Видео материали на различни теми, свързани с преводите.

Планирани курсове

Уебинари: Онлайн презентации, провеждани в реално време във виртуална класна стая.
Обучение онлайн: Подобно на уебинарите, онлайн обучителните сесии са обикновено по-дълги, по-интерактивни и предлагат повече материал за изтегляне.
Обучение на място: Живи обучителни сесии лице в лице, продължаващи 1-2 дни и организирани в градове по целия свят.
Обучение за SDL Trados: Научете как да извлечете максимална полза от вашите SDL Trados продукти с помощта на сертифицирани лектори по SDL Trados.

База данни

Wiki за индустрията с преводи: Дава възможност на потребителите на ProZ.com да обединят и споделят познанията си по теми от преводаческата сфера. Такива теми могат да включват указания как да започнем работа в областта, данъчни проблеми в различните страни, инструменти за компютърно подпомогнат превод, качество в превода и т.н.
Статии: Онлайн колекция от статии и източници на материали по теми, интересуващи писмените и устни преводачи и други езикови професионалисти.
Книги: Продажба на свързани с превода книги в ProZ.com.


Общ преглед на сайта

Бърз преглед на основните характеристики на ProZ.com
All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Търсене на термини
  • Обяви за работа
  • Форуми
  • Multiple search