https://bul.proz.com/kudoz/%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-to-swedish

KudoZ™ translation help

Мрежата KudoZ осигурява рамка за преводачи и други лица, които да си помагат един друг с преводи или обяснения на термини и кратки фрази.

Please check the URL. There appears to be a typo

Search millions of term translations