Member activities


Научете за дейностите на членовете на ProZ.com.


Онлайн и офлайн събития

Обучителните сесии на ProZ.com в режим онлайн и офлайн предоставят професионално обучение за преводачи и други участници в езиковите индустрии. Тези сесии се водят от професионалисти с доказан опит в своята област.


Състезания по превод

Забавен начин за почивка от ежедневната рутинна работа и тестване (и шлифоване) на уменията с колегите.


Мрежа "Сертифицирани професионалисти"

Мрежата на ProZ.com, наречена "Certified PRO Network" е нова инициатива на общността на ProZ.com, чиято цел е да се идентифицират квалифицираните преводачи и агенции за преводи, работещи в различни езикови двойки, и да им се даде възможност за обединяване и сътрудничество в една среда, съставена изцяло от проверени професионалисти. Тези, които бъдат одобрени в програмата, бечелят титлата "ProZ.com Certified PRO" и печат, който може опционално да се показва в профилните им страници и навсякъде другаде на или извън сайта ProZ.com.


Форуми за професионални дискусии

Форумите на ProZ.com са отворена дискусионна зона за потребителите на ProZ.com, които могат да обсъждат теми от взаимен интерес в относително неструктуриран формат.


Наставническа програма

Менторската програма на ProZ.com е инициатива, предназначена да даде възможност на пълноправните членове да посрещнат други членове, които са достатъчно добре подготвени, за да започнат персонално обучение с наставник (ментор).



Други дейности


Гледайте видео, свързано с преводите

Менторската програма на ProZ.com е инициатива, предназначена да даде възможност на пълноправните членове да посрещнат други членове, които са достатъчно добре подготвени, за да започнат персонално обучение с наставник (ментор).

Видео, свързано с превода, като уебинари, инструкции, тренировъчни сесии, конференции и др.



Общ преглед на сайта

Бърз преглед на основните характеристики на ProZ.com




All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Търсене на термини
  • Обяви за работа
  • Форуми
  • Multiple search