Translation glossary: Law

Creator:
Filter
Reset
Showing entries 1-50 of 80
Next »
 
(I am) committed to(Аз) имам твърдото намерение да 
Английски на Български
a one off occurrenceеднократен акт 
Английски на Български
a receipt and release documentприемно-предавателен протокол 
Английски на Български
a restricted personлице с ограничение за... / лице със забрана да... 
Английски на Български
Act of Godфорсмажор / форсмажорни обстоятелства 
Английски на Български
but thatно че 
Английски на Български
By courierпо/чрез куриер 
Английски на Български
commercial law partnershipсъдружие по смисъла на Търговския закон 
Английски на Български
Commercial Terms Contractдоговор за търговските условия 
Английски на Български
defence pleadingsписмено изложение на защитата 
Английски на Български
Denied Persons[юридически или физически] лица със забрана / възбрана // лица с отказ 
Английски на Български
Department of Public WelfareМинистерство/служба/дирекция/отдел "Социални грижи" 
Английски на Български
deployment abroadкомандироване в чужбина 
Английски на Български
direct agreementпряко договаряне 
Английски на Български
draft summary minutesрезюме на проектопротокол 
Английски на Български
Editorial RepresentativeПредставител за връзка с печатните издания 
Английски на Български
entities regulatedюридически лица под юрисдикцията на 
Английски на Български
feasibility agreementспоразумение за проучване на осъществимостта / споразумение за предпроектно проучване 
Английски на Български
first-tier tribunalпървоинстанционен съд / трибунал 
Английски на Български
holderсъхранител 
Английски на Български
Judgment[съдебно] решение / отсъждане / присъда / заключение 
Английски на Български
NA being minorнеприложимо [/не се изисква] лицето е непълнолетно 
Английски на Български
Notice of Discontinuanceуведомление за прекратяване на дело 
Английски на Български
тези нормативни текстове уреждат този проблемthese normative/prescriptive/regulatory texts legally provide for/regulate this issue 
Български на Английски
фиктивни помощиfictitous/non-existent/sham [disability] benefits 
Български на Английски
чрезby means of / through / by / by way of 
Български на Английски
on case by case basisиндивидуално/персонално/за всеки отделен случай 
Английски на Български
Organised Crime Authority (JIRS)Дирекция/служба за борба с организираната престъпност (JIRS) 
Английски на Български
presentment for paymentпредявяване за плащане 
Английски на Български
Probate and Family CourtСъд [разглеждащ дела] по семейно и наследствено право 
Английски на Български
procuring entityюридическо лице, провеждащо търга / наддаването 
Английски на Български
proxy paperпълномощно 
Английски на Български
re-examinatonповторен разпит 
Английски на Български
Reasearch agendaИзследователска програма // Програма/План на проучванията/изследванията/изследователската работа 
Английски на Български
recipientна реципиентите/получателите 
Английски на Български
record retention servicesуслуги по съхранението на архивирана информация 
Английски на Български
release and receipt documentприемно-предавателен документ 
Английски на Български
Relevant Contracts TaxПриспаднато данъчно задължение / Авансово удържан данък 
Английски на Български
side letterдопълнително споразумение 
Английски на Български
to be placed on a retainerполучавам предварителен хонорар / хонорар за упълномощаване 
Английски на Български
to carry on businessда извършва дейност 
Английски на Български
to commission papersда възложи/поръча изготвянето на доклади/проучвания 
Английски на Български
treaty rightsправа по Договорите 
Английски на Български
U.S. Privacy ActЗакон за защита на личните данни в САЩ 
Английски на Български
waivesсе отказва от [правото си на / да] 
Английски на Български
warranty/guaranteeгаранция по отношение на продуктовите характеристки или функционалност 
Английски на Български
with the benefit of hindsightот позиция на фактите, известни към настоящия момент 
Английски на Български
without prejudiceбез засягане/накърняване на права или претенции 
Английски на Български
Пряка пощенска рекламаDirect mail advertising 
Български на Английски
Пряка пощенска рекламаDirect mail advertising 
Български на Английски
Next »

Your current localization setting

Български

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Търсене на термини
  • Обяви за работа
  • Форуми
  • Multiple search