Translation glossary: Education

Creator:
Filter
Reset
Showing entries 101-150 of 215
« Prev Next »
 
określane autonomicznieeach school sets down its own admission criteria 
Polish на Английски
open acknowledgementzaliczenie na poczet przedmiotów obieralnych 
Английски на Polish
opiekun naukowo-dydaktycznyacademic advisor 
Polish на Английски
opiekun naukowyMaster thesis advisor 
Polish на Английски
opracowywanie depeszwriting news reports 
Polish на Английски
order markspunkty ujemne za nie przestrzeganie zasad zachowania 
Английски на Polish
organic observationsobserwacje mają naturalne przyczyny/spowodowane naturalnym zachowaniem 
Английски на Polish
pajdocentryzm i pajdokracjapedocentrism, child-centered educational approach//rule by children, paedocracy 
Polish на Английски
passm-mark distinctionzaliczenie z wyróżnieniem 
Английски на Polish
Pastoral Leaderdoradca/opiekun psychologiczno-pedagogiczny 
Английски на Polish
Pathway Decision Teamzespół decyzyjny ds. (skierowań do) usług społecznych 
Английски на Polish
Patologia narządu głosu, mowy i słuchuVoice, Speech and Hearing Disorders/Pathology of Voice, Speech and Hearing 
Polish на Английски
Permanent Exclusions Placement Panelkomisja ds. umieszczenia w nowej szkole wydalonych na stałe uczniów 
Английски на Polish
physical care routinespodstawowe zasady higieny osobistej dla dzieci 
Английски на Polish
placówka wsparcia dziennegoday-support center 
Polish на Английски
placedpromowany warunkowo 
Английски на Polish
planowanie kierunkowedirectional planning 
Polish на Английски
pobyt w szkolestudent's school history/student's school record 
Polish на Английски
portable qualificationkwalifikacje przenośne z jednego miejsca pracy do drugiego 
Английски на Polish
postdoctoral mentormentor stażu podoktoranckiego 
Английски на Polish
postulat badawczyresearch recommendation 
Polish на Английски
Pracownia Humanistycznych Studiów Interdyscyplinarnych,Research Group for Interdisciplinary Humanistic Studies 
Polish на Английски
pre-key stageetap niespełniający wymogów kształcenia 
Английски на Polish
pre-program orientationprogram orientacyjny przed rozpoczęciem nauki/studiów/semestru 
Английски на Polish
pre-university studiesprogram przed-uniwersyteckich kursów przygotowawczych 
Английски на Polish
pre-university studiesprogram przed-uniwersyteckich kursów przygotowawczych 
Английски на Polish
predictor informationprognozowanie osiągnięć o oczekiwanych przeciętnych postępów 
Английски на Polish
Presentation nightwieczór na prezentacje nagród za osiągnięcia szkolne 
Английски на Polish
presents thisprzyznaje ten Certyfikat Szkolenia 
Английски на Polish
prize fellowshipstypendium konkursowe (ang. prize fellowship)/stypendium przyznawane w trybie konkursowym 
Английски на Polish
Probability-Dec Analy-Bus Statprawdopodobieństwo - analiza decyzyjna - statystyka gospodarcza 
Английски на Polish
profesor oświatyHonorary Professor of Education 
Polish на Английски
protective parentrodzic ochraniający 
Английски на Polish
przedmiot może być wykazany w indeksie w innym semesterze niż w suplemenciethe subject can appear in the student's transcript in a different semester than in the supplement 
Polish на Английски
przekręcenia wyrazówmisspellings 
Polish на Английски
przeliczać elementy zbiorucount elements of a set 
Polish на Английски
przewód doktorski na tematthe doctoral dissertation process on the subject 
Polish на Английски
przewodniczący komisji egzaminacyjnejchair of the examination committee 
Polish на Английски
przysposobienie w rodz. socjal.preparation for life in a socialist family//preparation for socialist family life /for life within socialist family 
Polish на Английски
psychofizjologia widzeniapsychophysiology of visual perception 
Polish на Английски
public sector equality dutyobowiązek zachowania równości spoczywający na instytucjach publicznych (Public Sector Equality Duty) 
Английски на Polish
pupil premiumpremia uczniowska 
Английски на Polish
push-in instructioninstrukcja w środowisku włączającym 
Английски на Polish
reasoning problemszadania wymagające myślenia/rozumowania dedukcyjnego 
Английски на Polish
redeemableniedostateczny z możliwością poprawy oceny/ponownej próby zdania egzaminu 
Английски на Polish
residence unitjednostka zaliczeniowa jako student rezydent 
Английски на Polish
resident assistantopiekun mieszkańców w akademiku//opiekun i przedstawiciel studentów w kontaktach z administracją ucz 
Английски на Polish
resolutionrozwiązanie szczegółowych kwestii projektowania wnętrz 
Английски на Polish
rewerslending form 
Polish на Английски
rocznikgiven age group 
Polish на Английски
« Prev Next »

Your current localization setting

Български

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Търсене на термини
  • Обяви за работа
  • Форуми
  • Multiple search