Правила на сайта

Правила за използване на ProZ.com

Посочените правила са създадени, за да се разшири и защити приятната, ориентирана към резултатите работна атмосфера на ProZ.com. Чрез използването на сайта, Вие показвате, че приемате и сте съгласни да се придържате към тези правила.


Правило на сайта

1 Форумите на ProZ.com са предназначени само за обсъждания в обхвата на специализация на ProZ.com.
Темите подходящи за обсъждане включват език и лингвистични услуги (писмен и устен превод, локализация, субтитриране и т.н.), както и делови или технически въпроси, представляващи интерес за професионалистите в областта на лингвистиката. Не се разрешават публикации, които нямат отношение към езика или превода, или към делови въпроси свързани с езика или превода. Публикации от политическо, религиозно или друго спорно естество, или такива, които могат да бъдат възприети като оскърбителни от останалите потребители, ще бъдат изтривани без оглед на изразените в тях мнения. [ За повече информация вижте Определение на обхвата ]
2 От авторите се очаква да поставят подробно заглавие и да публикуват темата в най-подходящия форум.
Дейността във форумите на ProZ.com е много активна, затова е необходимо да се поддържа практическата насоченост на сайта. Заглавията на публикациите трябва да описват възможно най-пълно съдържанието и по възможност да включват основната идея на публикацията. (Забележка: За внасяне на яснота и за организация на архивите модераторите имат право да редактират заглавията на публикациите и да преместват темите в други раздели. Модераторите нямат право да променят съдържанието на публикациите във форума.)
3 Не публикувайте една тема повече от един път.
Не публикувайте една и съща тема по няколко пъти или в различни раздели от форума.
4 Отговорите не трябва да се отклоняват от зададената тема.
При публикуване на отговор се придържайте към зададената тема. За да промените дискусията, трябва да публикувате нова тема.
5 Не се допускат спекулативни заключения относно мненията на други потребители.
Не се допускат коментари относно чужди мнения без разрешение ('Джени изглежда мисли, че...').
6 Когато една тема бъде заключена, дискусиите в нея не могат да бъдат подновявани.
Дискусии в теми, които са заключени или скрити от персонала на ProZ.com или от модераторите, не трябва да бъдат подновявани. След като темата бъде заключена, публикациите в нея не могат да бъдат редактирани.
7 Използвайте езика определен за съответния форум.
За всеки форум има определен работен език, който трябва да бъде използван доколкото това е възможно. Там където не е посочено друго, работният език е английски.
8 Не се допуска обсъждане на конкретни възложители.
Не се допускат публикации или коментари относно конкретен възложител (идентифициран чрез име, препратка, връзка към сайт или по друг начин), независимо дали са положителни или отрицателни. (За изразяване на вероятността за повторна съвместна работа с конкретен възложител използвайте Blue Board на ProZ.com.)
9 Отговорността за спазване на авторските права се носи от автора на публикацията.
Забранява се неупълномощено използване на материали (защитени с авторско право, търговска марка или по друг начин). Когато не е получено разрешение от собственика на правата, се допуска използване само на откъси и връзки към материала. Ако е получено разрешение, това трябва ясно да бъде посочено в публикацията.
10 Не се разрешават правни тълкувания.
Не се разрешават правни тълкувания и оспорване на политиките и функциите на ProZ.com във форумите; подобни мнения се изпращат в писмен вид на ръководството на ProZ.com.
11 Use designated areas of the site.
Forums should not be used for issues that have dedicated areas in the site. [ You can find a list of the dedicated areas of the site here ]
12 Процедурата за подбор в мрежата Certified PRO не трябва да бъде обсъждана във форумите.
С цел да се осигури безпристрастността в процедурата за подбор на участниците в мрежата Certified PRO, особеностите на процедурата не трябва да бъдат обсъждани във форумите. Подробности свързани с личния опит в процеса на подбор за мрежата Certified PRO, включително причини за приемане или отхвърляне на заявка за участие в мрежата, не трябва да бъдат обсъждани във форумите. Въпроси могат да бъдат задавани чрез заявка за поддръжка.
13 Публикуване на информация за събития, които не са свързани с ProZ.com се разрешава само в раздел "Обявления и събития в областта на езиковите услуги".
За едно събитие може да бъде публикувано по едно съобщение в раздел Обявления и събития в областта на езиковите услуги или в раздел Новини в областта на превода. Допълнителни обявления (напр. "напомняне", "последен шанс за участие") не са разрешени. Събитията не трябва да бъдат обявявани на други места във форумите. Изключения се допускат само за не-англоезични форуми или форуми на определени държави; едно събитие може да бъде публикувано веднъж в един не-англоезичен форум или форум на определена държава (не в допълнение към, а вместо публикуване в раздел Обявления и събития или раздел Новини в областта на превода).

Спазването на горните правила е условие за продължаване на правото на достъп и ползване на сайта.

Спазване

Служителите и модераторите могат да предприемат всяко от следните действия за осигуряване на спазването на горепосочените правила:
* да се свързват с потребителите на сайта, за да привлекат вниманието им към конкретни правила
* да отказват одобрение (или да премахват/скриват) публикации, които нарушават правилата
* да направят така, че при определени потребители, при предприемане на определени действия да се появява съобщение, свързано с правилата
* да прекратяват, временно или постоянно, достъпа до функции на сайта, които са били използвани в нарушение на правилата
* закриване на профил или прекратяване на членство (само от служители)

Модераторите и служителите трябва да действат в съответствие с правилата на сайта и са защитени от тях по същия начин, както и останалите членове.

Закриване

В редки случаи на тежко нарушение, служителите на ProZ.com могат да прекратяват профил (и членство) с незабавен ефект. В повечето случаи обаче, ProZ.com използва за прекратяване политиката на "жълт картон/червен картон", подобно на практиката на жълтите и червени картони във футбола.

Жълти и червени картони се издават само от служителите на сайта. Посочват се правилата и се записва датата на картона. Изрично се използват термините "жълт картон" или "червен картон", а ако е изпратен имейл, термините са в заглавния ред.

Потребител на сайта, на когото е издаден жълт картон, може да продължи да използва сайта (понякога с някои ограничения), но е уведомен, че по-нататъшни нарушения ще доведат до прекратяване. Лице, чийто профил е бил прекратен, няма да бъде повторно прието в ProZ.com.

Възложителите са обект на Политиката за прекратяване на членство на сайта.

Пояснения

За пояснения относно някое от горните правила или тяхното прилагане, моля, изпратете заявка за помощ.

Request help


Site Documentation


The member services and support team
Jared

Jared

Lucia

Lucia

Alejandro

Alejandro

Helen

Helen

Yana

Yana

Maria D

Maria D

Karen

Karen

Enrique Manzo

Enrique Manzo

Evelio

Evelio

Julieta

Julieta

Mariano

Mariano

Hayjor Roca

Hayjor Roca

Andrea

Andrea

Rocío Tempone

Rocío Tempone

Rocio Palacios

Rocio Palacios

Ezequiel

Ezequiel

Your current localization setting

Български

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Търсене на термини
  • Обяви за работа
  • Форуми
  • Multiple search