Правила на сайта

Правила за използване на ProZ.com

Посочените правила са създадени, за да се разшири и защити приятната, ориентирана към резултатите работна атмосфера на ProZ.com. Чрез използването на сайта, Вие показвате, че приемате и сте съгласни да се придържате към тези правила.


Правило на сайта

2.1 One term is allowed per question.
Including multiple terms for translation in a single KudoZ posting interferes with the process of generating glossary entries.
2.2 Texts posted for translation via KudoZ should be limited to approximately ten (10) words.
For longer texts, it is recommended that the directory or job posting system be used to locate an appropriate professional. See a more detailed description here.
2.3 KudoZ questions must be properly classified.
When posting a question, care should be taken to select the language pair, category (PRO vs Non-PRO), general and detailed subject fields, that are most suitable. The "general" and "other" subject fields should not be used when a more specific field is applicable.
2.4 Askers must close "help" questions.
Close questions by selecting the answer deemed most helpful (and awarding it points, unless the question was posed as "not-for-points"). Askers who do not close their questions within an appropriate period of time are not permitted to ask further questions. (Note that when no answer is deemed helpful, it is possible to close a question without selecting a most helpful answer.)
2.5 Glossary entries should be made upon the close of the question.
At the time a question is closed, an asker is expected to make a glossary entry--with source and target terms both in dictionary form--using the form provided. Questions that do not lend themselves to inclusion in a glossary are exempted.
2.6 There is a limit to the number of "help" KudoZ questions that can be posted per day and per week.
Limits are automatically imposed based on an asker's membership condition. Taking steps to bypass these limits is prohibited.
2.7 Labeling of certain types of questions is required.
Term questions that are either derived from a translation test, or which contain content that may be perceived as offensive by others, should be marked using the checkboxes provided in the posting form.
2.8 Sufficient time should be allowed for responses to be made.
In order to ensure this, askers can close their questions after at least twenty-four (24) hours have passed from posting. Before that point, they can post their recommendation but leave the decision to the community.
2.9 Guidelines:
"Help" KudoZ should be used for requesting terms help after having searched the KudoZ term search and other resources. When asking a question, sufficient context should be provided. Even when there is no other context, the subject area and type of document should be indicated. It can be helpful to enter sentences or paragraphs where the term in question occurs. See a more detailed description here.

Спазването на горните правила е условие за продължаване на правото на достъп и ползване на сайта.

Спазване

Служителите и модераторите могат да предприемат всяко от следните действия за осигуряване на спазването на горепосочените правила:
* да се свързват с потребителите на сайта, за да привлекат вниманието им към конкретни правила
* да отказват одобрение (или да премахват/скриват) публикации, които нарушават правилата
* да направят така, че при определени потребители, при предприемане на определени действия да се появява съобщение, свързано с правилата
* да прекратяват, временно или постоянно, достъпа до функции на сайта, които са били използвани в нарушение на правилата
* закриване на профил или прекратяване на членство (само от служители)

Модераторите и служителите трябва да действат в съответствие с правилата на сайта и са защитени от тях по същия начин, както и останалите членове.

Закриване

В редки случаи на тежко нарушение, служителите на ProZ.com могат да прекратяват профил (и членство) с незабавен ефект. В повечето случаи обаче, ProZ.com използва за прекратяване политиката на "жълт картон/червен картон", подобно на практиката на жълтите и червени картони във футбола.

Жълти и червени картони се издават само от служителите на сайта. Посочват се правилата и се записва датата на картона. Изрично се използват термините "жълт картон" или "червен картон", а ако е изпратен имейл, термините са в заглавния ред.

Потребител на сайта, на когото е издаден жълт картон, може да продължи да използва сайта (понякога с някои ограничения), но е уведомен, че по-нататъшни нарушения ще доведат до прекратяване. Лице, чийто профил е бил прекратен, няма да бъде повторно прието в ProZ.com.

Възложителите са обект на Политиката за прекратяване на членство на сайта.

Пояснения

За пояснения относно някое от горните правила или тяхното прилагане, моля, изпратете заявка за помощ.

Request help


Site Documentation


The member services and support team
Jared

Jared

Lucia

Lucia

Alejandro

Alejandro

Helen

Helen

Yana

Yana

Maria D

Maria D

Karen

Karen

Enrique Manzo

Enrique Manzo

Evelio

Evelio

Julieta

Julieta

Mariano

Mariano

Hayjor Roca

Hayjor Roca

Andrea

Andrea

Rocío Tempone

Rocío Tempone

Rocio Palacios

Rocio Palacios

Ezequiel

Ezequiel

Your current localization setting

Български

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Търсене на термини
  • Обяви за работа
  • Форуми
  • Multiple search