Translation glossary: CS abbreviations

Creator:
Filter
Reset
Showing entries 51-100 of 269
« Prev Next »
 
DUNdešťová usazovací nádrž - rainwater settling tank 
Чешки на Английски
DUZPdatum uskutečnění zdanitelného plnění - tax point [UK legal term: time of supply] 
Чешки на Английски
EHKexterní hodnocení kvality - external quality assessment, EQA 
Чешки на Английски
ERÚEnergetický regulační úřad - Energy Regulatory Office, ERO 
Чешки на Английски
ČÚZKČeský úřad zeměměřičský a katastrální 
Чешки на Английски
EVelektrické vozidlo - electric vehicle 
Чешки на Английски
FAÚFinanční analytický útvar 
Чешки на Английски
FaF MUFarmaceutická fakulta, Masarykova univerzita - Faculty of Pharmacy, Masaryk University 
Чешки на Английски
FAMUFilmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze - Film and TV Faculty of the Academy of Performing Arts, Prague 
Чешки на Английски
FIKfiskální identifikační kód - fiscal identification code 
Чешки на Английски
FNKVFakultní nemocnice Královské Vinohrady - Královské Vinohrady University Hospital 
Чешки на Английски
FNM, FN MotolFakultní nemocnice v Motole - Motol University Hospital 
Чешки на Английски
FTNFakultní Thomayerova nemocnice - Thomayer University Hospital [until 2012; now Thomayerova nemocnice] 
Чешки на Английски
GA ČRGrantová agentura ČR 
Чешки на Английски
GOgenerální oprava - overhaul 
Чешки на Английски
GVDgrafikon vlakové dopravy, train traffic diagram 
Чешки на Английски
HAMUHudební a taneční fakulta AMU 
Чешки на Английски
HÚLhospodářská úprava lesů, forest management 
Чешки на Английски
HMGharmonogram - schedule 
Чешки на Английски
HNHospodářské noviny 
Чешки на Английски
IČLidentifikační číslo lékaře - doctor\'s ID number 
Чешки на Английски
IČZidentifikační číslo (zdravotnického) zařízení 
Чешки на Английски
ICMInformační centrum pro mládež - Youth Information Centre 
Чешки на Английски
IDinvalidní důchod, invalidní důchodce - disability pension, disability pensioner 
Чешки на Английски
IDDSidentifikace datové schránky - data box ID 
Чешки на Английски
IGA MZInterní grantová agentura Ministerstva zdravotnictví - Internal Grant Agency of the Ministry of Health 
Чешки на Английски
IKEMInstitut klinické a experimentální medicíny - Institute for Clinical and Experimental Medicine 
Чешки на Английски
IPVZInstitut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví - Institute for Postgraduate Medical Education 
Чешки на Английски
JIDjednoznačný identifikátor dokumentu - unique identifier 
Чешки на Английски
k.ú.katastrální území, cadastral district / land-registry district 
Чешки на Английски
k.s.komanditní společnost, limited partnership 
Чешки на Английски
Kardiol Rev Int MedKardiologická revue – Interní medicína - Cardiology Review - Internal Medicine 
Чешки на Английски
KHV [SÚKL]Oddělení klinického hodnocení a vigilance 
Чешки на Английски
KLDRKorejská lidově demokratická republika - Democratic People\'s Republic of Korea, DPRK (North Korea) 
Чешки на Английски
KNkrajská nemocnice - regional hospital 
Чешки на Английски
KOC PKKomplexní onkologické centrum Pardubického kraje - Comprehensive Oncology Centre, Pardubice Region 
Чешки на Английски
KPDPM [VFN]Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu 
Чешки на Английски
KSklinické stadium - clinical stage 
Чешки на Английски
KZMKlinika zobrazovacích metod 
Чешки на Английски
KZPS ČRKonfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR - Confederation of Employers´ and Entrepreneurs´ Associations of the Czech Republic 
Чешки на Английски
LDTletní dětský tábor - children\'s summer camp 
Чешки на Английски
LEKlokální etická komise - local ethics committee 
Чешки на Английски
LF OULékařská fakulta Ostravské univerzity - Medical Faculty of Ostrava University 
Чешки на Английски
LPléčivá přípravka - medicinal product 
Чешки на Английски
LPKlékařská posudková kontrola 
Чешки на Английски
LPZlist o prohlídce zemřelého 
Чешки на Английски
LVlist vlastnictví, ownership title 
Чешки на Английски
LZSLetecká záchranná služba - Air Rescue Service 
Чешки на Английски
MaRměření a regulace - measuring and regulation 
Чешки на Английски
MŠMTMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
Чешки на Английски
« Prev Next »

Your current localization setting

Български

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Търсене на термини
  • Обяви за работа
  • Форуми
  • Multiple search