ProZ.com frequently asked questions


Поръчки

Main

 • 1 - Публикуване на поръчки в ProZ.com

 • 1.1 - Кой може да възлага поръчки чрез ProZ.com?

  Всяко лице или фирма може да възлага поръчки чрез ProZ.com. Ако се използва методът с публикуване на обява с поръчка, се изисква въвеждане на съответната информация за връзка – име, адрес на електронна поща, телефон, държава и т.н. За незабавните поръчки заплащането трябва да бъде извършено предварително чрез кредитна карта.


 • 1.2 - Какви видове поръчки могат да се публикуват в ProZ.com?

  Могат да се публикуват поръчки за писмен и/или устен превод, локализация, както и други поръчки, изискващи услугите на многоезични професионалисти.


 • 1.3 - Мога ли да използвам формата за публикуване на поръчка, за да рекламирам моите услуги?

  Не. Няма възможност да намерите клиент, използвайки тази форма. Вместо това ще причините неудобство на другите доставчици на услугата, които очакват да получават само валидни възможности за работа чрез тази форма. Вашето право да давате оферти по поръчки също ще бъде отнето.


 • 1.4 - Какви видове поръчки не са позволени в ProZ.com?

  Моля, въздържайте се от публикуване на съобщения за поръчки, които не изискват конкретно услугите на многоезични професионалисти. Както и на поръчки с непристойно съдържание.


 • 1.5 - Какви такси ще трябва да платя?

  Няма такса за публикуване на поръчки в ProZ.com. Няма и комисиони. Това е възможно благодарение на това, че ProZ.com събира годишен абонамент от доставчиците на услугата.


 • 1.6 - Как се определят цените и сроковете за поръчките?

  Формата за поръчки на ProZ.com ще Ви помогне да намерите доставчици на услугата. Подробностите по проекта--съдържание, плащане, краен срок и др.--трябва да се договорят директно между Вас и доставчика на услугата.


 • 1.7 - Къде да въведа информация за тарифите?

  Първо въведете подробности, свързани с поръчката, като предоставите възможно най-много детайли. Ако сред преводачите, които отговарят на критериите, има членове на ProZ.com, които предпочитат да се съобразят с посочения от Вас бюджетен диапазон, решавайки дали да дадат оферта, ще Ви бъде дадена възможност да изберете бюджетен диапазон.


 • 1.8 - Публикувах поръчка, но не не ми беше дадена възможност да посоча бюджетен диапазон. Защо?

  Това означава, че обикновено нито един от професионалистите, които отговарят на изискванията на Вашата поръчка, не взема предвид бюджета, посочен от клиента, преди да даде оферта. Всички оферти, които получавате, ще са въз основа на информацията, която сте подали в публикуваната поръчка.


 • 1.9 - Защо беше премахната възможността за въвеждане на информацията за тарифите в началото?

  С оглед на това, че отделният преводач най-добре може да определи на каква тарифа би следвало да работи по дадена поръчка. За повече информация виж: http://www.proz.com/about/ipetition/overview относно Промени в публикуването на поръчки.


 • 1.10 - Какво става, ако нито една от офертите не попада в посочения от мен бюджетен диапазон?

  ProZ.com е дом на най-голямата мрежа от професионални преводачи в света. Ако никой не е склонен да работи в рамките на Вашия бюджет, може да обмислите увеличаване на бюджета или да потърсите други възможности. За повече информация виж: Превод: определяне на необходимата услуга и нейната стойност.


 • 1.11 - Когато имам възможност да посоча бюджетен диапазон, как следва да направя изчисленията?

  Ако нямате опит в ценообразуването при преводите, може би ще предпочетете да не въвеждате бюджетен диапазон. Ако решите да въведете диапазон, разгледайте ръководството: Превод: определяне на необходимата услуга и нейната стойност. Този документ е свързан с данните за тарифите, прилагани от преводачите, регистрирани в ProZ.com.


 • 1.12 - Трябва ли да въвеждам бюджетен диапазон, който е малко по-нисък от това, което мога да си позволя да платя?

  Това зависи от Вас, но въвеждането на реалните максимални стойности помага за достигането на поръчката до (и привличането на) повече професионалисти.


 • 1.13 - Предлагам услуга за преводачите, търсещи работа. Мога ли да публикувам обява за нея?

  Не. Формата за публикуване на поръчки служи за предлагане на делови отношения от един единствен тип: публикуващият поръчката заплаща на получателя на публикуваната поръчка за извършване на услуги. Уеб порталите, продаващите бази данни с преводачи и др. или всеки, който предлага споразумение, въз основа на което получателят на публикацията би заплащал на публикуващия, ще се счита, че извършват незаконна реклама. Публикацията ще бъде премахвана, съответното членство ще бъде анулирано и ще Ви бъде забранено да публикувате за в бъдеще.


 • 1.14 - По какви причини ProZ.com може да наложи забрана за публикуване на поръчки на дадено лице?

  Моля, направете справка с политиката за прекратяване на достъпа до ProZ.com.


 • 1.15 - Публикувах поръчка, но тя все още не може да бъде видяна.

  Ако сте основен потребител на сайта, публикуваните от Вас поръчки изискват проверка. Това обикновено се извършва в рамките на 12 часа след подаване на поръчката. Може би искате да проверите и дали сте предоставили пълни и правилни данни за контакт. В случай че след изтичане на 24 часа Вашата поръчка не се появява, моля, изпратете заявка към поддръжката.


 • 1.16 - Какъв е ключът към получаване на добри отзиви за моя публикация? Какво друго следва да имам предвид?

  Когато публикувате поръчка, е важно тя да бъде възможно най-описателна по отношение на същността на работата, както и на Вашите изисквания към доставчиците на услугата.

  Освен това е много важно да предоставите цялостна информация за себе си и/или Вашата фирма. Най-добрите доставчици на услугата са много търсени и като цяло не работят по поръчки от неясни клиенти. Пълни данни за контакт и евентуално кратка история на Вашата фирма могат да Ви помогнат да започнете взаимно изгодни отношения с големи професионалисти.

  В публикуваните поръчки следва да се спазва принципът за равни възможности.

  Моля, не публикувайте поръчки от името на трети страни.

  Моля, имайте предвид, че данните за контакт, отбелязани като задължителни във формата за публикуване на поръчка, трябва да се попълват всеки път - публикувани поръчки с непълни данни ще бъдат премахвани от персонала на ProZ.com.

  Където е възможно, поръчките, отнасящи се до няколко езикови комбинации, следва да се обобщават чрез наличната за тази цел функция във формата за публикуване на поръчка.


 • 1.17 - Как ще се свържат с мен доставчиците на услугата?

  Можете да посочите предпочитания от Вас метод за контакт (имейл, телефон, онлайн апликационна форма и др.). Доставчиците на услугата се насърчават да се съобразят с предпочитания от Вас метод за контакт; някои възложители считат за лош знак пренебрегването от страна на доставчика на услугата на предпочитания контакт и не работят с такива доставчици на услуга.


 • 1.18 - Колко бързо ще получа известие от преводачите?

  Когато дадена поръчка е публикувана и одобрена от персонала на сайта, до всички професионалисти, чиито профил отговаря на изискванията на Вашата поръчка, се изпраща имейл уведомление. В зависимост от това доколко уникални или общи са изискванията по нея, можете да очаквате отговор от доставчиците на услугата в рамките на няколко минути.

  Ако Вашата поръчка се отнася до по-често срещана езикова комбинация -- европейски езици, арабски, китайски и др. -- съветваме Ви да бъдете по конкретен/конкретна в търсенето си по отношение на предмета, познанията и опита и др. Така ще сте по-сигурен/сигурна, че ще получите най-подходящите оферти от достатъчно голям брой доставчици на услугата.


 • 1.19 - Дали доставчиците на услугата подават оферта един срещу друг?

  Не, тези, които се свързват с Вас, няма да виждат офертите на другите. Доставчиците на услугата се насърчават да предлагат тарифи и удобни срокове, които да им позволят да предложат най-доброто като работа. Използвайте преценката си, за да решите дали дадена оферта би могла да е неразумно ниска (което би затруднило внимателното извършване на работата) или неразумно висока.


 • 1.20 - Как мога да съм сигурен/сигурна, че даден преводач е надежден?

  Вземете под внимание обучението и образователните степени на професионалистите, годините опит в тази сфера, получените удостоверения, членуването в професионални сдружения, препоръки и др. Може да поискате да обсъдите съдържанието на Вашата поръчка с преводача, за да прецените как разбира материала. Не е необичайно клиентът да поиска кратък откъс от поръчката-- около 100 думи би следвало да са достатъчни, за да се придобие представа--преди възлагане на работа на нов преводач. (Имайте предвид, че някои преводачи включват примери от работата си в своите профили като портфолио. Освен това справката с историята на KudoZ точките на преводачите понякога е полезна, за да се разбере стилът им или подходът им към терминологията.) И накрая, може би бихте обмислили възможността да работите със сертифициран професионалист Certified PRO на ProZ.com.


 • 1.21 - Ако публикувам поръчка и попадна на отличен преводач, мога ли следващия път да работя директно с него/нея?

  Разбира се. След като вече сте установили връзка с преводач от ProZ.com, може да се окаже, че е изцяло във Ваш интерес да продължите да работите директно само с това лице. Поддържането на дългосрочни споразумения за предоставяне на услуга носи предимства с времето, тъй като доставчикът на услугата ще може да предоставя висококачествено изпълнение в кратки срокове, тъй като постепенно навлиза все повече в специфичните за Вас или Вашата фирма терминология и информация.


 • 1.22 - Нямам конкретна поръчка--но бих искал/а да разширя своята база данни с преводачи.

  Можете да публикувате обява веднъж месечно, като всеки път публикувате максимално пет обяви. Неколкократното публикуване на покани за преводачи без действителни поръчки се счита за натрапчиво от много професионални доставчици на услугата. Поради тази причина Вашите потенциални обяви не могат да бъдат публикувани на главната страница на ProZ.com.  Когато публикувате покана за набиране на автобиографии за потенциални бъдещи проекти, е много важно да публикувате цялата информация за Вашата фирма и видовете поръки, които очаквате да получавате. Вашата публикувана обява може да бъде премахната, ако не е предоставена такава информация.


 • 1.23 - Не искам да обявявам моята поръчка - поверителна е. Какво мога да направя?

  Ако Вашата поръчка е поверителна, не използвайте формата за публикуване на поръчка. Използвайте базата данни на ProZ.com, за да намерите доставчици на услугата, които отговарят на Вашите изисквания. Когато намерите подходящ доставчик на услугата в указателя, можете директно да се свържете с него/нея.


 • 1.24 - Какво мога да направя, ако се налага да редактирам информацията в поръчка, публикувана от мен?

  Преди публикуваната поръчка да бъде проверена, в горната част на страницата за публикуване на поръчки има бутон „редактирай поръчка“, който Ви позволява да редактирате вписаната от Вас поръчка. И все пак, след като поръчката Ви е проверена и е достъпна, няма да можете да редактирате публикуваната от Вас поръчка. Но в замяна, ако трябва да добавите нещо към Вашата поръчка, можете да направите „допълнение“.


 • 1.25 - Как мога да затворя публикувана от мен поръчка?

  Като възложител, можете да затворите публикувана от вас поръчка по една или повече езикови двойки или да затворите поръчката напълно.

  1. Използвайте бутона "Виж офертите", докато преглеждате поръчката, или следвайте връзката, зададена в пристигналото по електронната поща известие, след публикуване на поръчката.
  2. Под всяка езикова двойка има връзка "Щракнете за затваряне". Щракването върху нея прекратява получаването на допълнителни оферти по тази езикова двойка (можете повторно да отворите двойката с помощта на същия метод).
  3. След като затворите всички двойки, се затваря и цялата поръчка.


 • 1.26 - Какво означава дадена поръчка да се финансира от нестопанска група?

  Нестопанската група е организация, която съществува с цел образователна или благотворителна дейност и от която акционерите или членовете на управителните съвети нямат финансова облага. Някои преводачи са склонни да намалят тарифите си, когато работят за нестопанска група, която считат, че си заслужава. Поръчките, публикувани от името на нестопански организации, следва да включват наименованието на групата и публично достъпен линк към уебсайт с допълнителна информация за организацията. Поръчките, отбелязани като такива „с нестопанска цел“, които не отговарят на изискванията, ще бъдат премахвани от персонала на сайта.

  Правителствени организации и подобни структури не попадат в това определение; поръчките, финансирани от такива структури, не следва да се публикуват като „нестопански“.


 • 1.27 - Каква е връзката между публикуването на поръчка и базата с данни за възложители (Blue Board)?

  Публикуващите поръчки лица могат да бъдат включени в Blue Board.


 • 1.28 - Какво представлява историята на публикуваните поръчки (Предишни обяви с поръчки)?

  Историята на публикуваните поръчки представлява списък на последните 100 поръчки, публикувани от даден възложител (подредени или според профилите на възложителите, или според техните адреси на електронна поща). Потенциалните кандидати могат да прегледат вече публикуваните от този възложител поръчки с помощта на връзката "Предишни поръчки" в полето "За възложителя" при преглед на поръчка. Възложителите могат да видят собствените си поръчки с помощта на същата връзка при преглед на поръчка за публикуване или при използване на следната страница: История на публикуваните поръчки.

  Историята на публикуваните поръчки е функция само за членове. Ето един пример:
 • 1.29 - Трябва да променя името си в публикувана поръчка. Как мога да направя това?

  За да внесете промени в поръчка, която не е проверена, посетете страницата за поръчки и кликнете върху „Редактиране на поръчка“. Когато сте в режим за промяна, проверете дали Вашите данни за контакт са пълни и правилни, както се изисква в правило за публикуване на поръчки № 9. Имайте предвид, че можете да скриете истинското име на възложителя от потенциалните кандидати, като въведете заглавието на длъжността, която заемате във Вашата фирма. За да направите това, във формата за публикуване на поръчка премахнете отметката за опция „Покажи публично“ до полето, в което се посочва истинското наименование на фирмата, и изберете „Представлявам фирмата“. Ще се появи ново поле: „Длъжност на лицето за контакти“.

  Уверете се, че сте посочили наименованието на фирмата, която представлявате, в съответното поле.


 • 1.30 - След като избера „Приемам офертата“, това означава ли, че възлагам поръчката на този изпълнител?

  Съвсем не. Можете да изберете колкото оферти са Ви необходими за осъществяването на проекта. Възможно е да изберете всички необходими оферти наведнъж и да запазите промените или да изберете оферти и да запазите промените постепенно. След изберете оферта на доставчик на услугата и сте запазите промените, ще видите съобщение върху избраната оферта „Офертата е приета“. При приемане на офертата се изпраща съобщение до доставчика на услугата. След като приемете съответните оферти може би ще искате да обсъдите някои подробности по проекта с доставчиците на услугата.  Бележка: Поръчката няма да бъде затворена, докато не изберете оферта/и. Поръчката може да бъде затворена от Вас ръчно (ако така желаете) или автоматично поради изтичане на крайния срок за подаване на оферти.


 • 1.31 - Къде мога да видя получените оферти?

  За да видите списък с офертите, които сте получили, отидете в „Мои публикувани поръчки“ в раздел „Поръчки и бази данни“ , открийте поръчката, която търсите и кликнете върху [Виж оферти] в дясно. Ще се отвори списък с всички оферти. • Main - Top


 • 2 - Намиране на поръчки в ProZ.com

  Вие търсите нови клиенти?

  Членовете на ProZ.com се срещат с тях.

 • 2.1 - Как се възлагат поръчките?

  Съществуват три ясно определени начина, по които се възлагат поръчки в ProZ.com:
  (1) Публикуване на поръчка / публикуване на искане за подаване на оферти за изпълнение на поръчката
  (2) Директен контакт (възложителят се свързва с отделен професионалист)
  (3) Незабавни поръчки: Възложителят изпраща текст и предварително определените професионалисти биват автоматично поканени да изпълнят поръчката незабавно.

  Метод (1) е единственият видим метод за намиране на съответен изпълнител. Възлагането на поръчки по другите методи се извършва персонално. По метод (2) се възлагат около половината от поръчките.


 • 2.2 - Кой може да получава поръчки?

  Всеки регистриран потребител на ProZ.com може да получава поръчки. Разбира се, лицата, които публикуват поръчки, могат да ограничат дадена поръчка така, че да удовлетворява определени критерии. Вижте тези ЧЗВ за повече информация относно ограничените поръчки.


 • 2.3 - Как получавам поръчки в ProZ.com?

  Основният канал за получаване на поръчки в ProZ.com е търсенето директно в базата данни. Най-добрите стратегии за получаване на поръчки са:

  а) Добър профил.

  б) Членство, тъй като в базата данни членовете имат предимство пред потребителите, които не са членове.

  в) Точките KudoZ PRO във Вашите езикови комбинации и области на специализация, тъй като по този начин се подреждат резултатите от търсенето сред първата група (членовете) и втората група (потребителите, които не са членове).

  г) Специализация. Уверете се, че на първо място сте посочили Вашата основна езикова комбинация, както и Вашата основна област на познания и опит, спечелете KudoZ точки в това съчетание, подчертайте тази специализация във всеки елемент от Вашия профил.

  За повече информация относно базата данни на ProZ.com виж в раздел Често задавани въпроси.


 • 2.4 - Защо вече не виждам информация за плащането в публикуваните поръчки?

  Наскоро бяха направени определени промени в системата за публикуване на поръчки с оглед на това, че преводачът може най-добре да определи тарифата, която той или тя счита за необходима за изпълнението на дадена поръчка. Информация за бюджет/ценообразуване виждат само влезлите в системата потребители, които отговарят на изискванията на поръчката. Можете да изберете дали бихте желали да виждате или не информацията за бюджет/ценообразуване за поръчките, на чиито изискванията отговаряте. За повече информация виж: http://www.proz.com/about/ipetition/overview относно Промени в публикуването на поръчки.


 • 2.5 - Аз съм опитен преводач, но отскоро съм на свободна практика. Как да реша каква цена трябва да поискам по дадена поръчка?

  За насоки по темата виж статията Как преводачите определят своите тарифи и стойността на своите услуги.


 • 2.6 - Дал/а съм предпочитание да виждам бюджетната информация от клиента преди да реша дали да предложа оферта и в резултат понякога виждам тази информация. Трябва ли да дам оферта в бюджетния диапазон, посочен от клиента?

  Не. Бюджетният диапазон, посочен от клиента, служи най-вече за това да решите дали ще отделите или не време да подадете оферта. Когато подавате оферта, не трябва никога да предлагате да изпълните поръчката за по-малка сума, от тази, която Ви е необходима, за да извършите работата с необходимото качество, независимо от посочения бюджетен диапазон.


 • 2.7 - Правилно ли е бюджетният диапазон, посочен от клиентите, да се счита за показателен по отношение на реалните пазарни цени?

  Не. Бюджетният диапазон, посочван от клиентите, често е под прилаганите на практика цени.


 • 2.8 - Какво става, когато след като съм подал/а оферта, клиентът се обръща към мен и ми предлага по-ниска цена от тази, която съм определил/а за съответната поръчка?

  Отклонете предложението. Само Вие можете да знаете тарифата, която трябва да предложите, за да работите последователно и с необходимото качество. В края на краищата Ваше задължение спрямо колегите и клиентите е да не работите на тарифа по-ниска от съответната сума.


 • 2.9 - Винаги ли се избират преводачите, предложили най-ниска оферта?

  Не. Опитните клиенти знаят, че не е възможно последователно предоставяне на качество при тарифи под определена граница. По тази причина преводачите, които установяват успешен контакт с нови клиенти чрез ProZ.com, са по-скоро тези, които дават оферта в границите на обичайните за професионалистите тарифи.


 • 2.10 - Разбирам всичко това по-принцип, но не съм сигурен/сигурна дали мога да се справя сам/а.

  Не сте сам/а! Обърнете се чрез сайта към други членове на ProZ.com или посетете local powwow (среща на преводачи по места). Бъдете сигурен/сигурна, че ще срещнете огромна подкрепа.


 • 2.11 - Как мога да подам оферта?

  Първо, трябва да знаете, че не всички обяви с поръчки приемат оферти. Второ, след като установите, че интересуващата Ви поръчка приема оферти, е необходимо да натиснете бутона „Подаване на оферта“ в горната или долна част на обявата, за да стартирате процеса на подаване на оферта и да въведете Вашата тарифа. След като стигнете до „Формуляр за оферта“, ще имате възможност да обявите цената, която желаете да получите за труда си.  След като окончателно подадете офертата си на възложителя, той има възможност да избира между „Още не е взето решение“, „Не, благодаря“ или „Приемам“ по отношение на нея.  За да видите предишните си оферти, щракнете върху „Моите оферти“в менюто „Поръчки“на началната страница.  Бележка:До 1 януари 2010 г. потребителите, които не са членове на ProZ.com, можеха да използват и точки Browniz (100 точки за оферта). Но след тази дата потребителите, които не са членове на ProZ.com, заплащат $1 о ProZ.com портфейлите си за правото да публикуват оферта.

  Членовете на ProZ.com могат да публикуват безплатно оферти за неограничен брой поръчки.


 • 2.12 - Мога ли да направя промени във вече подадена от мен оферта?

  Не. Офертите не могат да бъдат променяни след като вече са подадени. И все пак можете да добавите бележка към Вашата оферта и да въведете друга подходяща информация.


 • 2.13 - Къде мога да видя история на подадените от мен оферти?

  За да видите списъка с подадените от Вас оферти, кликнете върху „Моите оферти“ в раздел „Поръчки & указатели“. Моля, имайте предвид, че само членовете на ProZ.com могат да виждат собствената си история на подадени оферти. Тази информация не е достъпна за останалите членове на ProZ.com, нито за възложителите.


 • 2.14 - Как мога да контролирам какво се изпраща чрез моя формуляр за подаване на оферти?

  Ако щракнете върху "редакция на личните данни" ще имате възможност да контролирате данните, които да се въвеждат във формуляра за подаване на оферти, като например име, адрес, телефон/факс и т.н.


 • 2.15 - Мога ли да оттегля предоставена от мен оферта по стандартна поръчка?

  Да. Можете да премахнете офертата по всяка стандартна поръчка, като кликнете върху „Изтрий“ до офертата, която искате да оттеглите, в страницата Моите оферти.


 • 2.16 - Какви са свързаните с поръчките такси на ProZ.com?

  Директни поръчки: Възлагането е напълно безплатно. Безплатна е и поддръжката на профил с цел получаване на директни поръчки.

  Публикуване на поръчка: Публикуването на поръчки е безплатно. Членовете на ProZ.com могат да отговарят и изпращат оферти безплатно за неограничен брой поръчки. Потребителите на сайта, които не плащат такса, заплащат $1 (или съответно 100 точки browniz до 1 януари 2010 г. - вж. FAQ 2.3) за всяка изпратена оферта.

  При незабавните поръчки ProZ.com взема комисионна върху общата стойност на поръчката. Заплащането, показвано при незабавните поръчки, е това, което доставчикът на услуги ще получи, като комисионната е предварително приспадната.


 • 2.17 - Какво представлява "потенциалната" поръчка?

  "Потенциална" е всяка поръчка, публикувана без дефиниран обхват и/или подробности; в частност, покани за изпращане на автобиография или други подобни общи покани, целящи установяване на връзки.


 • 2.18 - Кой задава условията за заплащане и предаване за всяка поръчка?

  Всички условия на поръчката се уточняват в директни преговори между клиента и доставчика на услуги. Персоналът на ProZ.com не играе никаква роля при определяне на условията и не удостоверява тяхното изпълнение.


 • 2.19 - Проверява ли ProZ.com информацията в публикуваните поръчки и описанията на поръчките спрямо уебсайтове на публикуващия поръчката, чрез онлайн информация или други източници?

  Основната информация се проверява от персонала на сайта (информацията за контакт например) с цел да се гарантира, че публикуваните поръчки отговарят на правилата на сайта. ProZ.com не установява истинността на посочен от възложителя уебсайт или друга информация; очаква се всеки преводач, който се интересува от работа с даден възложител, да проучва възможно най-цялостно потенциалните клиенти преди да реши да работи или не за тях.


 • 2.20 - Проверява ли ProZ.com публикуваните поръчки с цел филтриране на потенциални измами?

  Системата за публикуване на поръчки предвижда възможността възложителите да публикуват своите предложения за работа към общността на ProZ.com. Макар всяка фирма или самостоятелно лице да могат да възлагат работа чрез ProZ.com поръчките, публикувани от основни потребители на сайта (потребители, които не са се регистрирали в системата или не са членове на сайта), се проверяват от персонала на сайта преди да станат достъпни.

  В много случаи информацията, включена в публикувана поръчка, е достатъчна за откриване на измамна дейност или поръчка, публикувана от възложител, на когото е наложена забрана от ProZ.com, и съответните поръчки се изтриват. В други случаи публикуваната информация не е достатъчна за идентифициране на измамник и поръчката получава одобрение, като на този етап би следвало да се активират процедурите за управление на риска на самия преводач.

  Управлението на риска следва да се състои от редица похвати, които наред с другите стъпки включват положителна идентификация на клиента (данните за контакт могат да бъдат проверени или са проверени) и проверка на ресурсите за управление на риска, каквато е например базата данни Blue Board.

  Ако желаете да научите повече за начините на управление на рисковете, заповядайте на предстоящия безплатен уебинар, организиран от персонала на сайта, на тема „Управление на риска за преводачи на свободна практика“.

  Членовете на ProZ.com могат и да се абонират за бюлетина със съобщения за измами, насочени към преводачите.


 • 2.21 - Какви начини на заплащане мога да приемам от възложителите?

  При първата си среща чрез ProZ.com преводачите и възложителите се договарят за условията на извършване на работата без никакво участие на самия сайт. Така че начина на плащане и условията зависят от вас и вашата договорка с възложителя.

  Имайки това предвид, съществуват няколко общи метода за заплащане. Банковият превод е един от тях. Друг метод е заплащане с чекове. PayPal и Moneybookers са онлайн услуги, подпомагащи паричните преводи. Съществува и Western Unon. Всеки от тези методи има предимства и недостатъци, като едни от тях са подходящи за малки проекти, а други за големи. Има значение и къде живеете.

  Тази тема е разисквана често във форумите на ProZ.com и има възможност за търсене в нея. Предлагаме ви да започнете с преглед на форумаПарични въпроси.


 • 2.22 - Имам въпрос относно дадена обява с поръчка. Към кого да се обърна?

  Би трябвало да се обърнете директно към подателя на обявата. ProZ. com не разполага с повече информация за поръчките, отколкото подателят е решил да въведе. Въвеждането на коректна информация за връзка е отговорност на подателя на поръчката. ProZ.com не е отговорен за оплаквания, свързани с неработещи връзки или липса на коректна информация за връзка в публикуваните обяви, тъй като имаме точно толкова информация, колкото подателят на поръчката е решил да въведе.


 • 2.23 - Трябва ли да заплащам, за да мога да подам оферта?

  Ако не сте член, можете да внесете пари във Вашия ProZ.com портфейл и таксата за всяка оферта ще бъде изтегляна от него. Предлагането струва $1 на оферта  Членовете на ProZ.com могат да публикуват безплатно оферти за неограничен брой поръчки.  Бележка: До 1 януари 2010 г. потребителите, които не са членове на ProZ.com, можеха да използват и точки Browniz (100 точки за оферта). Но след тази дата потребителите, които не са членове на ProZ.com, заплащат $1 от своите ProZ.com портфейли за правото да публикуват оферта.


 • 2.24 - Ще бъда ли уведомен, ако подам оферта за дадена поръчка, но не я получа? След колко време?

  Възложителят преглежда всички получени оферти. Това може да му отнеме няколко дни, в зависимост от сроковете на проекта. От него се изисква да изпрати забележка, гласяща "Още не е взето решение", "Не, благодаря" или "Приемам" на всички подали оферти за съответната поръчка. Обърнете внимание, че възложителят не е задължен да изпраща отговори и ако реши да не го прави, вие няма да получите никакво известие дали сте избран или не.


 • 2.25 - Къде мога да видя историята на публикуваните поръчки от даден възложител?

  Членовете на ProZ.com могат да виждат списък с поръчките, публикувани от даден възложител, като кликнат върху „Минали публикувани поръчки“ в долната част на полето „Поръчка, публикувана от“ в публикуваните поръчки или върху „Повече информация“ в долната част на раздел „Минали публикувани поръчки“ в записите за възложителя в Blue Board.


 • 2.26 - Дали да използвам формуляра за оферта, за да покажа интерес към поръчката, или трябва да пиша директно на клиента?

  Трябва да следвате изискванията на клиента. Когато няма такива, използвайте формуляра за изпращане на оферта.

  Никога не трябва да се свързвате директно с клиента или да му се обаждате, ако той е помолил да не го правите. Подобни действия говорят лошо за вас, а също и за общността на ProZ.com, и водят до неудобство, което почти със сигурност *няма* да получите поръчката. Ако персоналът на ProZ.com получи оплакване за директен контакт на потребител с възложител, въпреки изричните инструкции на възложителя, профилът на потребителя може да бъде ограничен или премахнат.


 • 2.27 - Къде поставям превода на примерния откъс от текста в моята оферта?

  Моля имайте предвид, че възложителите разполагат с 2 възможности, когато включват примерен откъс от текст в стандартна поръчка:

  • Превод на примерния откъс се изпраща заедно с офертата по поръчката.
  • Примерният откъс не се превежда, а се предоставя само като референтен материал.
  Ако възложителя е предоставил примерен откъс от текст, който трябва да бъде преведен и изпратен заедно с офертата, то Вие следва да можете да въведете Вашия превод в полето „Примерен откъс“ във Вашата оферта. Когато не се изисква превод на примерния текст, полето „Превод на примерния откъс“ не е налично и можете да включите Вашия превод в основния текст на Вашата оферта.


 • 2.28 - На страницата на съответната поръчка се казва, че не отговарям на критериите за даване на оферта по тази поръчка, но виждам бутона „Подай оферта“. Защо?

  В случай че в полето за съобщения в горната част на публикуваната оферта се казва, че отговаряте на критериите за подаване на оферта по тази поръчка, но въпреки това не виждате бутона „Подай оферта“, проверете крайния срок за даване на оферти по поръчката, за да се уверите, че поръчката е отворена или проверете най-отгоре на страницата на публикуваната поръчка, за да се уверите, че няма съобщение „Тази поръчка е затворена“:


  Ако се окаже, че поръчката е все още отворена, проверете раздел „Метод за контакт“ в публикуваната поръчка, за да се уверите, че възложителят не е поискал да се установи контакт директно с него. В такъв случай е посочен електронният адрес на възложителя или линк за контакт с възложителя (и няма бутон „Подай оферта“):


  В случай че поръчката е отворена, но продължавате да не виждате възможност да подадете оферта за нея, изпратете заявка към поддръжката. Можете да направите това, като кликнете върху линка „При проблем с тази поръчка се обърнете към персонала на сайта“ в долната част на публикуваната поръчка. Това ще помогне на екипа за поддръжка да разреши въпроса.


 • 2.29 - Родният език и езиковите комбинации в съответната публикувана поръчка не си съответстват. Какво следва да направя?

  Преди всичко имайте предвид, че е възможно родният език, необходим за една поръчка, невинаги да е един от езиците, включени в проекта, а в много случаи това може да е родният език на възложителя. Много възложители се чувстват по-удобно само когато използват родния си език в своята делова дейност.

  Така че изпратете заявка към поддръжката с молба персоналът да уточни това с възложителя, за да е сигурно, че няма грешка при избора на роден език или съответно да се промени родния език, ако възложителят потвърди, че е била допусната грешка.


 • 2.30 - Защо нямам разрешение за подаване на оферта по дадени поръчки?

  Възложителите имат опция за ограничаване на лицата, които могат да подават оферти по техни поръчки, въз основа на определени критерии от профилите на доставчиците. Към критериите се включват общите и конкретните области на познания, удостоверения, познаване на софтуерни продукти, местонахождение, роден език. Няма да получавате известия за поръчките, по които не можете да подавате оферти. Възложителите могат също да ограничат подаването на оферти до потребители с определен статут на членство в ProZ.com. Разбира се, това не означава че няма да получавате известия за никакви поръчки.

  За да разберете точно причината, поради която не можете да подадете оферта за определени поръчки, проверете информационното поле в горната част на страницата на публикуваната оферта:  В това поле следва да са уточнени изискванията на възложителя и това дали те съвпадат с информацията от Вашия профил. Ще имате възможност да отидете в актуализатова на Вашия профил и да редактирате информацията в него.


 • 2.31 - Защо някои поръчки са маркирани само за членове?

  Лицата, които публикуват поръчки, могат по тяхно усмотрение и поради известни на тях причини да ограничат поръчките така, че да отговарят на определени критерии, включително и ниво на членство (другите критерии са: държава, инструменти и т.н.)

  Някои клиенти предпочитат да се свързват само с платени членове. Други избират след определен период от време да предоставят достъп до обявата с поръчка и на неплатените потребители.

  Времето за обявата с поръчката и ограничение само за членове, както и всички други времена на сайта, се отчитат по Гринуич (GMT).


 • 2.32 - Какво означава „NB: Поръчката е публикувана преди повече от 30 дни“?

  Имайте предвид, че не можете да предлагате оферта за поръчка, която е публикувана преди повече от 30 дни. При поръчки, публикувани преди повече от 30 дни и с посочен „директен контакт“ (ел.поща) като метод за контакт, информацията за контакт с възложителя се скрива.

  Ако не можете да видите информацията за контакт за поръчка, не по-стара от 30 дни, за която отговаряте на посочените от възложителя критерии, моля изпратете заявка към поддръжката, като посочите линка към конкретната поръчка. Първо се уверете, че сте проверили в частта „Метод за контакт“ на съответната поръчка и възложителят не е избрал контактът с него да се осъществява чрез ProZ.com (бутон „Подай оферта“).


 • 2.33 - Получих поръчката, но след това възложителят изчезна...

  ProZ.com не изпълнява контролна роля при получаване на поръчките.

  Получаването на писмо от възложителя по електронната поща означава, че вашата оферта е приета и той желае да възложи изпълнението на проекта на вас.


 • 2.34 - Не съм получил/а плащане за поръчка, която съм изпълнил/а. Какво мога да направя?

  ProZ.com не участва юридически и/или професионално в сделки/договори между доставчици на услугата и възложителите. Сайтът е само място за осъществяване на срещите.

  И все пак, ако става дума за неизпълнено плащане във връзка с 1) възложена работа, която е извършена и 2) предадена навреме и 3) без възражения към качеството, най-добре е да опишете проблема, като съобщите за този проблем, като добавите Ваш отзив в „желание за по-нататъшно сътрудничество“ в Blue Board.

  Възложителите са обект на Политиката за прекратяване на достъпа.


  Бележка: В случай че съобщавате за проблем, свързан с неизпълнено плащане, може да се наложи по-късно да обосновете думите си в съответствие с правилата на Blue Board.


 • 2.35 - Защо ProZ.com не задава минимална цена за превод?

  Понякога сме имали предложения персоналът на сайта да приложи форма или технически механизъм за диктуване на минимални цени. Въпреки че ProZ.com е наложил определен механизъм, който би могъл да спомогне за стабилизиране на цените (вижте ЧЗВ за тарифите), ProZ.com не възнамерява в близко бъдеще да въвежда механизъм за минимални поради следните причини:

  Смятаме, че всеки член трябва да има право да определя своите минимални тарифи. За тази цел предоставяме тарифен калкулатор, който да помага на потребителите на сайта да вземат предвид необходимите предпоставки и да приложат допълнителни филтри така, че потребителят да може да определи своята минимална тарифа. По този начин се спазва и философията на сайта да не пречи на търговската дейност на своите членове.

  Ако това за вас не е основателна причина, тогава имайте предвид следното:
  (1) Въпреки че задаването на минимална цена е, може би, по принцип правилно, понастоящем нямаме механизъм, с който да го наложим.
  (2) Въпросът, дали опитите ни да наложим минимални цени са законни или не, може да бъде обсъждан и не е от типа въпроси, за които бихме могли да получим подходящ съвет (коментарите на адвокатите биха били добре дошли: http://www.proz.com/support)
  (3) Опитът на други сайтове показва, че налагането на минимални цени не оказва видим ефект.

  В интерес на преводачите и на ProZ.com е променените цени да съответстват на изискванията на нашата пълна с предизвикателства професия. От тази гледна точка ProZ.com винаги е приветствал и окуражавал законното общуване и съдействие между преводачите. Но въпреки това вярваме, че определянето на цените е (и би трябвало да бъде!) отговорност на самите доставчици на услуги.


 • 2.36 - Какво представляват автоматичните препоръки?

  Автоматичните препоръки се изпращат на възложител след публикуване на поръчка от него. Системата на ProZ.com автоматично избира петте члена на ProZ.com, които най-добре удовлетворяват критериите му за дадена поръчка. Възложителят получава списък на тези преводачи и възможност за директен контакт с тях. Възложителите си спестяват време и неприятности, а членовете на ProZ.com получават по-добро представяне, изразяващо се в повече предложения за работа.

  Пример за автоматични препоръки:
 • 2.37 - Предлага ли ProZ.com текстови реклами (като Google), за да мога да рекламирам услугите си?

  Текстовите реклами могат да бъдат закупени на страницата на справочника. За информация идете на "Моят ProZ.com" > "Мои текстови реклами" > Информация".

  Много от закупилите текстови реклами професионалисти подновяват покупката си, така че е вероятно те да дават резултати. Началната цена е $20. Може би си струва да опитате.


 • 2.38 - Има публикувана поръчка, в която бюджетът на възложителя е под установения законен минимум в някои държави. Може ли да тази публикувана поръчка да бъде премахната?

  В случай на непосредствено нарушение (напр. 2 единици на час при минималната надница от 4 единици на час) моля, подайте заявка към поддръжката, така че членовете на екипа да предприемат отстраняване на поръчката. (Публикувана поръчка не може да бъде премахната обаче въз основа на предположения по отношение на работната ставка.) Ако имате подозрения за нарушение на тази политика, моля, съобщете чрез системата за онлайн поддръжка (за улеснение връзките са посочени в долната част на всяка публикувана поръчка).

  Политиката за „законния минимум“ може да се приложи например към щатна длъжност, като в този случай концепцията за заплащане е съвсем уместна. Макар в повечето случаи политиката да не може да се прилага за работещите на свободна практика, тя се осъществява с цел да бъдат обхванати правните аспекти при разплащане с езиковите професионалисти.

  Екипът на ProZ.com е наясно, че политиката е приложима в много редки случаи, но това е още един начин за създаването на възможности за зачитане на доходите на езиковите професионалисти.

  Политиката няма за цел и не следва по никакъв начин да се използва като ориентир или мярка за съответните тарифи, която лицата, работещи на свободна практика, би следвало да определят или получават за извършването на съответната работа--далеч сме от такива намерения.

  Работи се по статия в ProZ.com Wiki, Минимално заплащане по държави, в която се прави позоваване на съществуващи документи относно минималното заплащане, позволено по закон в различните държави. Приканват се преводачите да правят справка с информацията в нея и да я допълват, където е необходимо.


 • 2.39 - Мога ли да направя промяна във вече подадена оферта?

  Не. В офертите не могат да се правят промени и ако бъдат оттеглени, не могат да бъдат подадени отново. И все пак в случай че сте допуснали грешка в първоначалната си оферта или сте забравили да добавите важна информация, можете да направите допълнение, като в страницата „Моите файлове“ изберете съответната оферта и въведете новата информация в предоставеното в долния край на страницата за оферта поле.


 • 2.40 - Как мога да разбера какви са реално прилаганите тарифи за превод?

  В статията „Как преводачите определят тарифите и стойността на своите услуги“ има връзки към събраните от ProZ.com, както и от професионални сдружения и др. данни за съществуващи тарифи. В ръководството е включена и методология за уточняване на тарифата, която Вие трябва да използвате с оглед собствения си доход и цели.


 • 2.41 - При положение че имам свободата да предложа цена, каквато пожелая, защо изобщо да поглеждам към посочения от клиента бюджетен диапазон?

  Не е задължително да правите това. Някои преводачи предпочитат да знаят какъв е бюджетният диапазон на клиента, за да не губят време в даване на оферта, при положение че шансът клиентът да плати тарифата, на която те работят, е малък или никакъв.


 • 2.42 - A job was posted with a language variant that, in my opinion, does not exist. Is this allowed?

  According to point 6 of the ProZ.com guiding principles, job posters are the ones who define the way they present their needs to the community. Academic consideration on the existence or not of a given language variant are not relevant here, this is simply a channel for an outsourcer to further specify a translation request. Information in this field is not used to filter translators, so nobody will be excluded from the job. • Main - Top


 • 3 - The translation center

 • 3.1 - What is the translation center?

  The translation center (“Powered by ProZ.com”) is a tool that enables companies to efficiently route work to their translators, to keep track of their projects, and to keep track of project-related communications and payment information in one convenient location.


 • 3.2 - Is the translation center a TMS (translation management system)?

  No, it is simpler and easier to use than most TMS systems. Basically, it is a notification/invitation system, and a one-stop shop to keep track of your projects and related communications and invoices.


 • 3.3 - Why do companies use the translation center?

  To be more organized and to manage more projects with less effort. It replaces email.


 • 3.4 - Can I customize it with my logo?

  Yes.


 • 3.5 - What is the cost of using the Translation Center?

  It is included in your ProZ.com Business membership fee.


 • 3.6 - What about privacy and data security?

  ProZ.com is TRUSTe certified to comply with worldwide standards for handling of private data, including standards of the US, EU and other locations. See the ProZ.com privacy policy for more information.


 • 3.7 - What if my company requires additional protections?

  Please ask!


 • 3.8 - What translators will work on my projects?

  Translators who you invite.


 • 3.9 - Can I use the platform to recruit?

  Not yet. But this is a requested feature and we plan to add it soon.


 • 3.10 - Can translators use their ProZ.com login details?

  Yes. They can also port their profile data over to your instance of the platform. As a result, it may be easier to keep the data you have on each translator “fresher” over time.


 • 3.11 - Can I have translators on the platform that are not ProZ.com users?

  Yes.


 • 3.12 - Can I manage agreements I have with my translators using the platform?

  Yes. You can store administrative notes in profiles, with attached files. These notes will let you, for instance, store any agreement reached with the translator, upload a signed NDA and record any exceptional instance of good or objectionable performance.


 • 3.13 - I group my translators in teams working on the same subjects. Can I do that?

  Yes. You can assemble as many teams as you want with the translators in your pools. When you create a work order that can include several jobs (different target languages), you can include, independently for each job:

  * All eligible translators (for instance, all translators in the appropriate language pair)
  * All the members of a team
  * Only eligible team members (belonging to the team and also matching language pair)


 • 3.14 - How are tasks assigned to translators?

  No matter if you associated a job with the whole pool or with a team, you have two ways of assigning the tasks to your translators: automatic and manual.

  * With manual assignment the PM will edit a task to manually assign it to one of the valid translators.
  * With automatic assignment, the valid translators will receive notifications inviting them to accept your tasks. Once all tasks have been accepted, no further notifications are sent and the job is blocked, avoiding the risk of having two translators working on the same file. You can remove translators from the queue, add suitable translators to the queue or send a direct message to a translator.


 • 3.15 - Is there an option to allow clients to access my ProZ.com-powered translation center?

  Yes. It is up to you whether or not you give your clients access..


 • 3.16 - Can a large file be split and assigned to different translators?

  A large file can be posted as source in a work order and then split into smaller sections, associating each section to a separate task that can be assigned to a different translator. In case of a multi-language work order, splitting the source file in one of the jobs will be enough to have the same splitting done in all the other jobs in the work order. An advantage of this operation is that all the translators and the PM will be sharing a same working page, and they will be able to exchange text and files by means of the in-page messages, for instance to coordinate terminology. Once the translations are done, the sections can be externally assembled and then a new task can be created and an editor assigned to it for consistency and quality.


 • 3.17 - How can I manage reference files?

  Reference files can be uploaded when a work order is created, and they will be displayed in all related jobs and job posting pages. It is also possible to post reference files specific for each job of a multi-languages work order. You can also upload client files, that will be presented as reference information in all jobs posted on behalf of this client.


 • 3.18 - Can I associate my work codes (and the client’s) with a work order?

  A new work order has an internal number that is displayed at the end of its URL, but there are other two important order numbers:
  * An internal order number that can be automatically indexed and formatted in a flexible combination of month, year and a numerical field.
  * A customer order number where the number assigned to the order by the client can be manually entered
  Both numbers can be used as search criteria for orders and jobs. All jobs in a work order will share the same order numbers • Main - Top


 • 4 - ProZ.com Connect!


  Finding candidates in Connect:  You may also be interested in:

 • Video: Finding candidates in Connect: updates

 • Video: Post a job quickly in Connect

 • Video: Connect: Why and how to close the communication loop with candidates
 • 4.1 - What value does ProZ.com Connect! deliver over the standard job system and public directory tool?

  • Time savings searching for linguists – up to 50%. The new Requirements Wizard and new search engine in Connect! enable very targeted filtering to find relevant translators faster.

  • Faster response from translators. Because you are using Connect! to source for premium jobs, your inquires get higher visibility in the network and receive greater attention from translators when they hear from you.

  • Candidate Management. Filter responses, communicate with candidates via a convenient message center and easily organize your selected translators online. Plus, you can evaluate and easily keep track of your favorite translators.

  • More flexibility and control. Be able to see who will be informed of your job opportunity before you post your job. Plus your sourcing and candidate management account is private only to your company, keeping your sourcing activities private and not visible to your competitors or clients.

  • Broader reach. In some language pairs, Connect! provides access to many more translators than are available in the public directory.


 • 4.2 - What is the difference between ProZ.com Connect! and Business membership?

  ProZ.com Connect! empowers your sourcing and linguist management activity.

  Business membership distinguishes you in the community as a company who supports ProZ.com and allows you to promote your business in the special corporate directory. Basic use of ProZ.com Connect! is included as one of the benefits of business membership. Learn more.


 • 4.3 - How and why was Proz.com Connect! created?

  ProZ.com Connect! was developed, beta tested and piloted over a period of 10 months with the cooperation of 25 charter customers. Among them were six of the world’s twenty largest language companies and a number of global firms that purchase translation services, including a global 100 enterprise. Many mid-sized language companies also took part in the charter program, one with as few as two employees.

  We recognized that the traditional method of sourcing translators - wading through piles of CVs (curriculum vitae) and tracking candidates with spreadsheets and emails takes far too long to find the qualified candidates companies need – often for urgent assignments. As such, many language industry players working closely with ProZ.com, created a platform that solves these long-standing and costly problems.


 • 4.4 - What is the difference between Connect! jobs and the "classic" job system?

  Connect! jobs are those posted via the ProZ.com Connect! platform. Connect! jobs allow outsourcers to define their requirements with more granularity, and to target a job more carefully to desired language professionals. Connect! jobs are shown only to those whose ProZ.com profiles match the requirements defined by the outsourcer.

  The "classic" job system refers to ProZ.com's original job posting system. "Classic" jobs are visible to some degree by all site users.


 • 4.5 - What is a premium job?

  A job is considered premium when the project pays at or above market rates for the given language pair, and pays the translator a minimum of €100.


 • 4.6 - Who decides whether or not a job is to be classified as "premium"?

  For now, Connect! clients have been asked to determine for themselves whether a job qualifies as "premium" according to the definition above.

  Note that it can hurt a company's reputation to mark a job as premium if potential candidates do not consider it as such. It is therefore in an outsourcer's own interest to be selective about which jobs it calls premium.

  If you feel a job has been posted as premium and the above conditions have not been met, please enter a support ticket, citing the specific post with a URL.


 • 4.7 - Мога ли да направя дубликат на публикувана поръчка и да го използвам при публикуването на по-нова поръчка?

  Да, можете да направите копие на поръчка, публикувана в системата Connect!. За целта отворете нова поръчка в платформата Connect! и кликнете върху „Копирай елементи от предишна поръчка“ в горния ляв ъгъл. Изберете поръчката, чиито елементи искате да копирате, и ще бъдете пренасочени към страницата с изисквания за редакция.


 • 4.8 - Системата не позволява достъп до платформата Connect!. Защо?

  Ако Вашият профил е свързан с фирма, чиито рейтинг за „желание за по-нататъшно сътрудничество“ (LWA) в системата Blue Board на ProZ.com е под средния (под 2,5 за последните 12 месеца) или е налице оплакване за неизпълнено плащане, Вашият достъп до платформата Connect! може да е блокиран. Проверете поле „Членство“ във Вашия профил или направо регистрираните в Blue Board възложители, с които е обвързан Вашият профил.

  Ако Вашият профил не обвързан с рейтинг в Blue Board, изпратите заявка към поддръжката.


 • 4.9 - Изпращане/получаване на файлове

 • 9.1 - Как мога да изпратя файлове на други потребители на сайта?

  Можете да изпращате файлове до всеки потребител на ProZ.com, като натиснете върху Изпрати файл (beta)... в горната част на страницата на профила на адресата. Отваря се прозорец, който Ви позволява да изберете файл от списък с наскоро качени файлове или да качите нов файл. Дава Ви се възможност и да посочите типа файл (работен файл, преводаческа памет, терминологичен речник, референтен файл, контакт, фактура, CV и др.). И накрая, към изпращания файл може да бъде добавен и коментар.

  Имайте предвид, че целта на функцията Изпрати файл (beta)... е изпращане на файлове, свързани с работата. Използването на този инструмент за други цели не е позволено.


 • 9.2 - Мога ли да изпратя няколко файла едновременно до повече от един потребител на сайта?

  Не. Въпреки че можете да изпратите толкова файлове, колкото е необходимо, до повече от един потребител, това не може да стане едновременно.  За да изпратите няколко файла на повече от един потребител, трябва да посетите профила на всеки потребител и да използвате функцията Изпрати файл (beta)..., описана в т. 4.7.1, за всеки отделен файл.


 • 9.3 - Какви видове файлове могат да се изпращат/получават?

  Можете да изпращате файлове с разширение .doc, .pdf, .ttx, .rtf, .txt, .odt, .docx, .odg, .xls, .csv, .tmw, .zip, .iix, .mdf, .mtf, .ods, .xml, .itd, .log, .wps с текстове за превод, референтни текстове, договори, преводаческа памет, терминологични речници, фактури, автобиографии и други свързани с поръчките документи.


 • 9.4 - Каква е максимално позволената големина на изпращаните/получаваните файлове?

  Ограничението за максимална големина на качвания файл е 5 MB.


 • 9.5 - Ще бъда ли уведомяван/а за файлове, които получавам?

  Да. Винаги, когато до Вас е изпратен файл чрез функцията Изпрати файл (beta)...от Вашия профил, ще бъде изпращано и съобщение до Вашия имейл адрес.


 • 9.6 - Къде мога да видя получените/изпратените файлове?

  Можете да видите списък с изпратените и получените файлове в Моите файлове в раздел „Моят ProZ.com“.


 • 9.7 - Мога ли да качвам файлове в „Моите файлове“?

  Да. Можете да качите файл в „Моите файлове“, като кликнете върху Качване на файл в горния ляв ъгъл в страницата „Моите файлове“.

  Имайте предвид, че всеки файл, който качвате, не може да бъде по-голям от 5 MB.


 • 9.8 - Какви видове файлове мога да качвам в „Моите файлове“?

  Можете да качвате следните видове файлове: .doc, .pdf, .ttx, .rtf, .txt, .odt, .docx, .odg, .xls, .csv, .tmw, .zip, .iix, .mdf, .mtf, .ods, .xml, .itd, .log, .wps.

  Имайте предвид, че можете да качвате преводаческа памет и терминологични речници в раздел термини и преводаческа памет в „Моите файлове“. Ограничението за големината на файловете с преводаческата памет и терминология е 10Mb (20Mb за корпоративни клиенти).


 • 9.9 - Мога ли да съхранявам файлове в „Моите файлове“ за по-дълги периоди от време?

  Да. Понастоящем няма ограничение на времето. Определяте сам/а времето в зависимост от използваното пространство.


 • 9.10 - Могат ли другите да имат достъп до „Моите файлове“?

  В случай че качвате файлове като група, други потребители от тази група ще могат да виждат файловете, които сте качили.

  Въпреки това никой освен Вас няма да има достъп до Вашите файлове с преводаческа памет и терминология.


 • 9.11 - Има ли ограничение на пространството за съхраняване на моите файлове?

  Да. Ограничението за качване на файлове е 60MB за професионалните членове и 100MB за корпоративните членове.


 • 9.12 - Как мога да изтривам файлове?

  За да изтриете файл, просто кликнете върху името на файла и след това върху Изтрий този файл.


 • 9.13 - Как да изтегля получените от мен файлове?

  За да изтеглите файл, просто кликнете върху оранжевата икона до името на файла.


 • 9.14 - Как да се убедя, че даден файл е безопасен за изтегляне?

  Що се отнася до получени файлове, можете да проверите за евентуално наличие на вирус чрез кликване върху името на получения файл и след това върху Анализирай файла. Ако файлът е чист, ще получите съобщение „OK“. И все пак, ако файлът е повреден, в горната част на страницата за информация за файла ще се появи съобщение за грешка със съответните подробности.


 • 9.15 - Ще бъда ли уведомяван/а, когато други получават файл/ове, които им изпращам?

  Обърнете внимание, че ще бъдете уведомяван/а, когато получателите изтеглят файловете, които им изпращате, а не - когато са ги получили.


 • 9.16 - Мога ли да посоча конкретни език и област за моите файлове с преводаческа памет (TM) и терминологичен речник?

  Да. Можете да посочите езика и/или темата на Вашите файлове с преводаческа памет и с терминология, като кликнете върху [Редактиране] до конкретния файл в раздел TM и термини. • Main - Top • 5 - Поръчки с предварителен подбор на преводачи

  Виж снимката на екрана, която разяснява системата за поръчките с предварителен подбор на преводачи в ProZ.com тук.

 • 5.1 - Какво представлява поръчката с предварителен подбор на преводачи?

  Бързото изпълнение на малка поръчка може да отнеме време. Трябва да се обадите на доставчиците на услуги или да им изпратите имейл, за да видите кой е на разположение, да изпратите файлове, да издадете PO - и всичко това преди началото на същинския превод. Това означава изгубено време както за възложителите, така и за доставчиците на услугата.

  Целта на поръчките с предварителен подбор на преводачи е да се реши този проблем и да се премахне загубата на време, което да позволи по-бързо изпълнение на Вашия проект. Качете Вашите файлове, изберете с кого искате да работите, възложете работата на един от Вашите предварително подбрани изпълнители-- и оставете работата да бъде свършена!


 • 5.2 - Как работи функцията за поръчки с предварителен подбор на преводачи?

  Поръчките с предварителен подбор на преводачи са инструмент за насочване на процеса на възлагане на езикови поръчки на квалифицирани доставчици на услугата.

  1. Възложителят качва поръчката и избира квалифицирани доставчици на услугата, които автоматично получават покана.

  2. Първият доставчик на услугата, който потвърди съгласието си, получава поръчката и се генерира форма за възлагане на поръчка (PO).

  3. Доставчикът на услугата завършва работата си, изпраща файла и представя фактура.


 • 5.3 - По какво се различават поръчките с предварителен подбор на преводачи от останалите поръчки в ProZ.com?

  Основните разлики при публикуването на поръчки с предварителен подбор на преводачи са:

 • Възложителите могат да работят със свои редовни предварително одобрени доставчици на услуги.

 • Предварително се предоставят пълни работни материали и терминология.

 • Поръчката се възлага на първият от предварително избраните доставчици, който я приеме, и съответно той/тя може да започне незабавно работата си по нея.

 • Покани се изпращат последователно на определено време по готов списък с доставчици (не до всички едновременно).


 • 5.4 - Какви са предимствата за възложителите при поръчки с предварително подбрани преводачи?

  Ако възлагате езикови поръчки, системата за предварителен подбор на преводачи на ProZ.com предлага следните предимства:

 • по-голяма ефективност при управлението на веригата на доставките--съкращава се максимално необходимото за подготовка време преди началото на превода;

 • с предварително подбран ресурс се работи по-бързо и по-лесно;

 • има възможност за автоматично избиране на нови доставчици на услугата, когато съществуващият ресурс не е на разположение.


 • 5.5 - Какви са предимствата за доставчиците на услугата от поръчките с предварителен подбор на преводачи?

  Поръчките с предварителен подбор на преводачи носят следните предимства на доставчиците на услугата:

 • Не е необходимо да се дават оферти--Вие сте предварително одобрен/а и просто трябва да приемете поръчката, ако желаете.

 • Пълен комплект материали и термини, свързани с поръчката, се предоставят предварително с цел преценка на възможността за работа.

 • Засилване на потокът от работа към Вас от Вашите редовни клиенти.


 • 5.6 - Кой може да публикува поръчки с предварителен подбор на преводачи?

  Пълноправните членове на ProZ.com и корпоративните членове могат да публикуват поръчки с предварителен подбор на преводачи, при условие че средният им рейтинг относно „желание за по-нататъшно сътрудничество“ в Blue Board не е под 3 и че в Blue Board няма висящи съобщения за незаплатени услуги.


 • 5.7 - Къде мога да публикувам поръчка с предварителен подбор на преводачи?

  За да публикувате поръчка с предварителен подбор на преводачи, трябва да отидете в раздел Поръчки в горната част на страницата и да кликнете върху „Публикуване на нова поръчка“. За повече информация виж снимката на екрана тук.


 • 5.8 - Кой може да отговаря на поръчки с предварителен подбор на преводачи?

  Всеки свободен потребител или платен член на ProZ.com може да отговаря на покана за включване в поръчка с предварителен подбор на преводачи. Само поканените от възложителя ще могат да отговорят на поръчка с предварителен подбор на преводачи. • Main - Top


 • 6 - Публикуване на частни поръчки

 • 6.1 - Какво представляват обявите за частни поръчки?

  Обявите за частни поръчки са подобни на другите публикувани поръчки в ProZ.com, но те могат да бъдат видени само от допустими доставчици на услугата, включени в специален списък. Останалите доставчици не могат да видят каквато и да било отличителна информация за публикуваната поръчка (макар че е възможен открит достъп до определена по-обща информация като езикова комбинация и област на специализация, за да могат да се видят общата пазарна активност и тенденции).


 • 6.2 - Каква е целта на публикуването на частни поръчки?

  При някои обстоятелства възложителите, които иначе биха публикували поръчка в ProZ.com, се въздържат от това, защото не искат търсенето им да бъде публично достъпно (напр. за техни клиенти или конкуренти). Публикуваните частни поръчки позволяват на възложителите да предоставят възможностите за работа на допустими доставчици на услугата в ProZ.com. Макар че по този начин евентуално намалява броят на публикувани поръчки, достъпни за всеки конкретен потребител, целта е да се увеличи общият брой поръчки, преминаващи през ProZ.com, и да се подобри съответствието на публикуваните поръчки с достъпа до тях за всеки доставчик на услуги.


 • 6.3 - Как се определят допустимите доставчици на услугата за частните поръчки?

  Възложителят може изрично да посочи допустимите доставчици. Системата може да се опита и автоматично да определи допустимите доставчици, ако възложителят позволи това. В този случай системата търси доставчици със съответните езикови комбинации, роден език, специализация и т.н., като взема предвид и предпочитанията за получаване на съобщения за поръчки. Вземат се предвид и предишни отношения между възложителя и доставчика, включително оценката, която са дали в последствие един за друг.


 • 6.4 - Как мога да бъда счетен за допустим доставчик при по-голям брой публикувани частни поръчки?

  Уверете се, че профилът Ви е пълен, така че системата да може да Ви открие, когато търси допустими доставчици с Вашата квалификация. (Пълният профил е от значение и за потенциални клиенти, които могат да Ви намерят чрез базата данни на ProZ.com, търсачките в интернет и др.)


 • 6.5 - Защо нямам достъп до конкретна публикувана частна поръчка? Считам, че отговарям на изискванията за допустимост.

  Възложителите разполагат с възможност за много прецизно управление на списъка с допустими доставчици на услугата за техните публикувани поръчки. Възложителят може да избере да насочи публикуваната поръчка към конкретен списък с доставчици, независимо от информацията в техния профил.


 • 6.6 - Частните поръчки (насочени към определени преводачи) също ли са обект на проверка?

  Да. Частните поръчки се проверяват от персонала на ProZ.com в съответствие с правилата на сайта за публикуване на поръчки. Публикуването на частни поръчки се осъществява по същия начин като публикуването на стандартни поръчки.


 • 6.7 - What are social network private jobs?

  Social network private jobs are job postings generated semi-automatically from job offers made in social networks to give these offers better exposure and reach more suitable service providers than they could reach in the noise of social networks.

  For the time being, only job offers made through the the ProZ.com translators and interpreters Facebook group are brought to the site in the form of job postings. Just as jobs posted privately through ProZ.com, social network private jobs are only visible to a specific list of eligible service providers (selected based on language pairs, native language, field of expertise, etc.) • Main - Top


 • 7 - Превод „до ключ“ - доставчик на услугата

 • 7.1 - Какво представлява преводът „до ключ“?

  Преводът „до ключ“ е услуга на ProZ.com, която помага на клиентите и на преводачите да изпълнят бързооборотни поръчки за превод с минимални допълнителни разходи. Клиентът предоставя текста и внася плащането, като след това получава превода. Преводачът приема поръчката (ако представлява интерес за него/нея) и превежда текста.

  Не се налага да се дава оферта, тъй като подборът е направен предварително. Цените са твърди, така че не се преговаря. Клиентите плащат предварително и плащането се гарантира от ProZ.com. Поръчката може да бъде прегледана в нейната цялост преди приемането й, а плащането се извършва малко след приключването на превода. Всичко, което трябва да направи преводачът, е да извърши превода.


 • 7.2 - Как получавам плащанията си?

  Плащанията се извършват във Вашия ProZ.com портфейл в рамките на 15 дни след успешно извършения превод и са само в щатски долари. За подробности виж споразумението за предоставяне на услуги.


 • 7.3 - Има ли някаква такса за получаване на плащане чрез моя ProZ.com портфейл?

  ProZ.com не удържа такса за обработване на тегленията от портфейла, но заплащането на комисионните на трети страни са Ваше задължение. За подробности виж страницата запортфейл.


 • 7.4 - Как се управлява издаването на фактури?

  Към момента системата не събира и не издава фактури от преводач към клиент. Ако съответните данъчни власти имат конкретни изисквания за фактуриране, е възможно да не можете да използвате пълната услуга за превод („до ключ“) в настоящия й вид. Ако ви е необходима фактура, можете да изготвите фактура по Ваша система като образец, който да използвате при такава сделка. Ако се окаже, че тази услуга е наложителна, към системата ще бъдат добавени възможности за фактуриране.


 • 7.5 - Как се уреждат данъчните задължения?

  Ваше е задължението за уреждане на всички дължими данъци по Ваше плащане. Счита се, че размерът на всички данъци е включен в общата сума, предложена за изпълнението на конкретната задача.  Понастоящем системата не изчислява и не удържа никакви данъци. В случай че данъчните власти във Вашата държава изискват от Вас да удържате или плащате данъци при този вид сделки, Ваше задължение е да уредите въпроса извън системата за превод „до ключ“. В случай, че не сте наясно с данъчните си задължения при използването на тази услуга, препоръчително е засега да не я използвате.


 • 7.6 - Как се определят тарифите?

  Понастоящем докато системата е в етап „beta“, ценообразуването е преднамерено опростено като запазено място за бъдеща разработка. Понастоящем независимо от елементите на поръчката, системата таксува клиента въз основа на фиксирана ставка на дума от езика, от който се превежда, в полза на доставчика и с комисионна въз основа на дума от езика, от който се превежда, в полза на ProZ.com. Фиксираната ставка се предлага на допустимите доставчици на услуги, които избират дали да приемат или отклонят поръчката.

  В случай че се окаже, че е налице търсене на услугата превод „до ключ“, ще бъде разработен подробен модел на ценообразуване въз основа на действителни данни и модели за използването й.


 • 7.7 - Какво става, ако клиентът има възражения относно качеството на моя превод?

  Ще Ви бъде дадена възможността да поправите всички недостатъци на Вашия превод. Ако поправките не удовлетворяват клиента или ако възникне друг спор, решението се взема по разумна преценка на персонала на ProZ.com. Това решение може да включва пълно или частично намаляване на Вашето плащане. За подробности виж споразумението за предоставяне на услуги.


 • 7.8 - Какво следва, ако не мога да предам превода навреме?

  Моля, известете персонала на ProZ.com възможно най-рано, в случай, че възникнат обстоятелства, които възпрепятстват изпълнението на договорения краен срок. Ако не предадете превода навреме, нямате право на каквото и да било плащане и задачата може да бъде възложена на друг доставчик. Може да бъдете изключен/а и от възлагане на поръчки за в бъдеще. За подробности виж споразумението за предоставяне на услуги.


 • 7.9 - Как се избира преводачът за превод „до ключ“? Какви са критериите за определяне на допустимостта на преводача/преводачите?

  Когато е направена поръчка за превод „до ключ“, системата определя подходящи доставчици въз основа на набор от различни критерии и отправя покана към няколко преводачи едновременно, докато някой от тях приеме поръчката. Допустимостта и предпочитаният ред се определят според следните критерии (посочени тук в случаен ред):

  * Заверен професионален (PRO) статут
  * роден език
  * акцент върху езиковата комбинация
  * посочени от преводача познания и опит в съответната област
  * текуща заетост и часова зона
  * предходен опит с превод „до ключ“
  * получена оценка за работата от съответния клиент
  * KudoZ точки в съответната област
  * т.н.

  Имайте предвид, че завереният PRO статут и членството в ProZ.com не са необходими за определяне на допустимост, но се вземат под внимание при определяне на реда, по който допустимите кандидати получават покана.

  В бъдеще системата може да предостави възможност клиентът да има повече контрол върху критериите за подбор. • Main - Top


 • 8 - Превод „до ключ“ - клиент

 • 8.1 - Какво представлява преводът „до ключ“? Какво е предимството за клиентите?

  Преводът „до ключ“ е услуга на ProZ.com, която спомага за намаляване на допълнителните разходи при неголеми, бързооборотни поръчки за превод. Просто предоставяте текста и извършвате плащането, като след това получавате превода. Системата обработва автоматично насочването на работата към подходящи преводачи, доставянето на готовия превод обратно до Вас и плащането към доставчиците на услугата.


 • 8.2 - За какъв тип работа е предвидена системата?

  Системата превод „до ключ“ е предвидена за бърз превод на сравнително кратки текстове. Този тип дейност обикновено създава суматоха в преводаческите агенции, може би защото включените допълнителни разходи по изпълнението на задачата могат да надвишат стойността на самия превод. Платформата за превод „до ключ“ се стреми да намали тези допълнителни разходи.

  Понастоящем се превеждат само обикновени текстове. Текстове с друг файлов формат могат да се копират в системата, но без да се запазва форматирането извън текста. В бъдеще може да се добави възможности и за други формати файлове.


 • 8.3 - Как получавам готовия превод?

  Ще бъдете уведомен/а по имейл, когато преводът е завършен и ще получите линк към страницата за управление на поръчките, от където ще можете да го изтеглите.


 • 8.4 - Агенция за преводи ли е ProZ.com?

  Не. ProZ.com предоставя платформа, в която се срещат клиенти, преводачи и агенции за преводи и свършват необходимата работа. Осъществяването на посредническа дейност не са в съответствие с мисията на ProZ.com; както агенциите, така и крайните клиенти се считат за потенциални потребители на цялостна преводаческа услуга (превод „до ключ“).


 • 8.5 - Ако поръчам превод и попадна на отличен преводач, мога ли по-късно да работя директно с него/нея?

  Разбира се. След като вече сте установили връзка с преводач от ProZ.com, може да се окаже, че е във Ваш интерес да продължите да работите директно с него/нея. Поддържането на дългосрочни споразумения за предоставяне на услуга носи предимства с времето, тъй като доставчикът на услугата ще може да предоставя висококачествено изпълнение в кратки срокове, тъй като постепенно навлиза все повече в специфичните за Вас или Вашата фирма терминология и информация.


 • 8.6 - Какви са таксите?

  Представената оферта при подаване на поръчка включва плащането, което ще бъде направено на преводача и комисионна на ProZ.com за използване на платформата. В някои случаи избраният от Вас посредник, който обработва плащането, може да начисли допълнителна комисионна, която ще Ви бъде ясно посочена преди да бъде начислена.


 • 8.7 - Как се управляват плащанията?

  Когато поръчате превод, Вие внасяте предварително цялата сума в специална ескроу сметка. 15 дни след получаването на превода средствата се освобождават в полза на доставчика/доставчиците.


 • 8.8 - Кои са валутите, използвани при поръчките „до ключ“?

  Засега поръчките „до ключ“ се заплащат единствено в щатски долари.


 • 8.9 - Как се уреждат въпросите, свързани с данъците?

  Понастоящем системата не изчислява и не удържа никакви данъци. В случай че данъчните власти във Вашата държава изискват от Вас да удържате или плащате данъци при този вид сделки, Ваше задължение е да уредите въпроса извън системата за превод „до ключ“. В случай че не сте наясно с данъчните си задължения при използването на тази услуга, препоръчително е засега да не я използвате.


 • 8.10 - Редактира ли се преводът от втори доставчик на услугата преди да бъде предаден?

  Към момента работата се извършва от един единствен преводач. За в бъдеще може да се предостави допълнителна възможност за преглед на работата от втори доставчик на услуги срещу допълнителна такса.


 • 8.11 - Какво следва, в случай че не съм доволен от предоставения превод?

  Изпратете писмено възражение до ProZ.com в срок от 7 дни след получаване на превода. Средствата в ескроу сметката ще бъдат задържани и ще се пристъпи към разрешаване на спора. Ако резултатът е във Ваша полза, средствата ще Ви бъдат върнати или ще бъде извършен повторен превод без допълнителни разходи за Вас.


 • 8.12 - Езиковата комбинация, необходима за моята поръчка, не е посочена в списъка с езикови комбинации за поръчките „до ключ“. Какво следва да направя?

  Ако езиковата комбинация, необходима за Вашия проект, липсва в списъка с езиковите комбинации, налични за поръчките „до ключ“, моля, подайте заявка към поддръжката, като посочите съответната комбинация, така че персоналът да може да прецени възможността за включването й в списъка. • Main - Top


 • 9 - Cloud jobs

 • 9.1 - What is cloud jobs?

  ProZ.com cloud jobs is a service that enables simple client-translator matching though quick-turnaround translation jobs. The client uploads the text and selects project requirements, the system gets the project routed to qualified professionals who use the cloud interface to review the project, accept it (if interested) and deliver their translation.

  In cloud jobs, there is no quoting or negotiation, the project is assigned to the first qualified translator who accepts to take it. Clients pay in advance and translators are paid shortly after completion.


 • 9.2 - How is the translator selected for a cloud job?

  When a cloud job order is placed, email invitations are sent every 5’ to suitable providers based on required language pairs, fields and rates. Other criteria may include current availability and time zone, membership level, Certified PRO status, native language, and previous cloud job activity. The project is assigned to the first translator who accepts the job on the order page.


 • 9.3 - What is the technology used for ProZ.com cloud jobs?

  ProZ.com cloud jobs are ordered and delivered using cloud managing tool Textra, a ProZ.com partner. • Main - Top


 • 10 - Cloud jobs - service provider

 • 10.1 - How will I get paid for a delivered cloud job?

  Payment will be made to your ProZ.com wallet within 15 days after successful delivery and in USD currency only.


 • 10.2 - Is there any fee for receiving payment for a delivered cloud job?

  ProZ.com does not charge a fee for processing wallet withdrawals, but you are responsible for paying any third-party transaction fees. See the wallet page for more details.


 • 10.3 - How are invoicing and taxes handled?

  At this time, the system does not collect or issue invoices from translator to client, nor does it calculate or collect any taxes (you are responsible for any taxes that may be due on your payment). However, if you need an invoice for accounting purposes, you might consider creating an invoice in your system as a placeholder for the transaction.

  If your tax authority has specific invoicing and tax requirements, you may not be able to use the cloud jobs in its current state.

  If there proves to be a demand for this service, invoicing capabilities will be added to the system.


 • 10.4 - How are cloud job rates determined?

  Currently, the system suggests clients average rates based on languages and fields using eligible service providers' profile information.

  In cloud jobs, there is no quoting or negotiation, the project is assigned to the first qualified translator who accepts the job at the rate offered.


 • 10.5 - What if the client has complaints about the quality of my cloud translation?

  If you receive quality complaints from the client shortly after delivery, you will be given the opportunity to correct any defects found in your translation. If the corrections are not satisfactory to the client, or if there is any other dispute, it will be resolved at the reasonable discretion of ProZ.com staff. Such resolution may include a full or partial reduction of your payment.


 • 10.6 - What if I am unable to deliver the translation?

  Please alert ProZ.com staff as early as possible if circumstances arise that prevent the agreed upon deadline from being met. If you do not deliver the translation on time, you are not entitled to any payment and the task may be reassigned to another service provider. You may also be excluded from future assignments. • Main - Top


 • 11 - Cloud jobs - client

 • 11.1 - For what type of work is the cloud jobs platform intended?

  The cloud jobs service is intended for quick translation of relatively short texts.


 • 11.2 - How will I receive the translation completed through the cloud jobs platform?

  Once completed, the translated text will be displayed on the project page and sent via email.


 • 11.3 - If I find a great translator through a cloud job, can I work with him/her directly next time?

  Sure! Once you have established a relationship with a ProZ.com translator, you may find it is in your best interest to continue working directly with that person. Nurturing a long-term service arrangement will bring benefits over time, as the service provider will be able to deliver high quality work in a shorter period of time, as he or she becomes increasingly familiar with terminology and information specific to you or your company.


 • 11.4 - What fees are charged for cloud jobs?

  The quote presented when an order is placed includes the payment that will be made to the translator and a transaction fee to ProZ.com for use of the platform. In some cases, the payment processor you choose may charge an additional transaction fee--this fee will be clearly displayed before you are charged.


 • 11.5 - How is cloud job payment handled?

  When placing your order, you will be asked to deposit the full payment amount in advance. Funds will be released to the service provider within 15 days of delivery.


 • 11.6 - Which are the currencies available for cloud jobs?

  For the time being, cloud jobs will only be payable in USD.


 • 11.7 - How are tax issues handled for cloud jobs?

  At this time, the system does not calculate or collect any taxes. If your tax authority requires that you collect or pay taxes on such transactions, it is your responsibility to handle this outside of the turn-key translation system. If you are unclear about your tax obligations for the use of this service, you are advised not to use the service at this time.


 • 11.8 - Are cloud job translations reviewed before being delivered?

  At this time, the work is done by only a single translator. In the future, an additional option may be provided to have the work reviewed by a second service provider for an additional fee.


 • 11.9 - What if I am not satisfied with the cloud translation that is delivered?

  Submit a complaint in writing to ProZ.com within 7 days after the translation is delivered. The escrowed funds will be placed on hold and a dispute resolution process initiated. If the outcome is in your favor, you can have a refund or a re-translation at no additional cost.


 • 11.10 - The language pair I need for my job is not available in the list of language pairs for cloud jobs. What should I do?

  If the language pair you need for your project is not available in the list of language pairs currently available for cloud jobs, please submit a support request, specifying such pair so that staff can evaluate the possibility to include it in the list. • Main - Top


 • 12 - Съобщения за публикувани поръчки

 • 12.1 - Не получавам никакви известия за поръчки по електронната поща.

  Ако въобще не получавате съобщения за поръчки и никога не сте ги получавали, проверете настройките в страницата на профила Ви. Няма да получавате съобщения, ако:

  - не сте въвели езикови двойки

  - не сте въвели области на познания

  - не сте избрали да получавате съобщения за поръчки във вашите предпочитания за електронни писма.  Ако сте получавали съобщения и без да променяте настройките сте спрели да ги получавате, би могло да има няколко причини:

  - изпращаните съобщения са били връщани и адресът на електронната ви поща е маркиран като „лош“ (проверете личните си данни на страницата с Вашия профил; пред адреса на електронната Ви поща е добавено „xxx“

  - възникнал е проблем с електронните съобщения на ProZ.com (Проверете статуса на сайта за повече информация)

  - Вие или вашият доставчик на интернет услуги е добавил филтриране, което не допуска получаването на съобщенията (такъв проблем съществува, например с terra.es).  Ако след като сте извършили проверка по всички описани по-горе точки, все още не сте открили причината за проблема, изпратете заявка към поддръжка с връзка към поне една поръчка, за която е трябвало да Ви бъде съобщено.


 • 12.2 - Какви са критериите, които се вземат предвид, при стандартните съобщения за поръчка?

  Стандартните съобщения за поръчка се изпращат, като освен предпочитанията за получаване на съобщения за поръчка се вземат предвид следните елементи от публикуваната поръчка:

  # езикова комбинация
  # вид услуга
  # предмет
  # тарифа

  Въпреки това имайте предвид, че възложителите могат да ограничат поръчките си, използвайки следните критерии:

  # членство
  # вид акаунт
  # роден език
  # софтуер
  # удостоверения
  # местонахождение
  # конкретна област
  # квалификация и опит

  Така получавайки съобщение за поръчка, Вие получавате известие, че е публикувана поръчка за езиковата комбинация, която сте посочили във Вашия профил, в рамките на Вашата тарифа и за една от услугите, предлагани от Вас. Но това е само известие. За да видите поръчката в детайли, трябва да отворите публикуваната поръчка.


 • 12.3 - Не получавам по електронната поща всички указани от мен съобщения за поръчки.

  Когато по електронната поща се изпращат съобщения за поръчки, се спазват следните критерии: езикова двойка, тематика, изисквани инструменти, изисквания от географски характер, изисквани удостоверения, предложена цена. Ако не получавате съобщение за поръчки, проверете дали настройките в профила и предпочитанията за получаване на електронни писма са зададени правилно. По-специално, проверете следното:

 • Тематика: проверете дали тематиката, определена от възложителя, е една от областите на специализация, посочени във Вашия профил. Имайте предвид, че понякога възложителите определят повече от една област в своите поръчки. Уверете се, че сте посочили всички области, избрани от възложителя, а не само една или две от тях. Можете да посочите Вашите области на специализация на тук.

 • Софтуер: проверете дали софтуерът, необходим за тази поръчка, е посочен във Вашия профил. Можете да редактрате списъка с използвания от Вас софтуер чрезАктуализация на профила.

 • Тарифи: преводачите няма да бъдат уведомявани за поръчки, в които предлаганата цена (ако има такава) е под минималната тарифа, посочена в техния профил. (Ако е необходимо, се извършва конвертиране на валутата от xe.com.) Можете да промените или въведете нови тарифи във Вашия профил тук.

 • Изисквани услуги: имайте предвид, че поръчките се класифицират като „Потенциални поръчки“, „Устен превод“ и „Писмен превод/редакция/проверка“. Проверете услугите, посочени от Вас, за езиковата довйка, от която се интересувате, в Актуализатор на профила, като кликнете върху „Редактирай“ непосредствено до посочените от Вас езикови двойки.

 • Удостоверения: Някои възложители предпочитат да получават оферти от доставчици на услуги, които са посочили в своите профили удостоверения за езиковата двойка, необходима за изпълнение на поръчката. Можете да посочите притежаваните от Вас удостоверения на Актуализатор на профила, като кликнете върху „Добави удостоверения“ до съответната езикова двойка, посочена в раздел „Работни езици“. Ще се появи прозорец, който позволява посочването на всякакви професионални удостоверения, сертификати или акредитации, получени от съответни признати организации.

 • Местоположение: проверете дали местоположението, посочено от звъложителя, отговаря на посоченото във Вашия профил географско местоположение. Не забравяйте, че можете да въведете данни за контакт във Вашия Актуализатор на профила.

 • Родни езици: имайте предвид, че някои възложители предпочитат да получават оферти от доставчици на услуги, посочили конкретен роден език. Можете да посочите Вашия роден език тук.

  Проверете също така и табло за поръчки, за да се уверите, че вашите предпочитания за съобщения са зададени правилно. Имайте предвид, че освен активирането на класическите настройки за съобщения, трябва да изберете и получаване на незабавни съобщения за всяка езикова двойка.

  Изборът на работни области включва областите на специализация; изборът на области от интерес включва работните области и областите на специализация; изборът на всички области включва всчики области, посочени във Вашия профил, а не всички налични области.

  Проверете дали във Вашето табло с поръчки не сте филтрирали някой възложител или дали не сте избрали по-висока средна LWA за възложителя, публикувал поръчката, за която не сте получили съобщение.

  Не забравяйте, че за почвее информация можете по всяко време да проверите и Вашия Монитор на ел.писма.

  Ако не можете да решите проблема или се нуждаете от допълнителна помощ, изпратете a заявка към поддръжката, която да включва URL адреса/адресите на една или повече поръчки, за които би трябвало да бъдете уведомени.
  Персоналът по поддръжката ще провери дали предназначените за вас съобщения са били изпратени от сървърите на ProZ.com. (Ако това е така, вероятно съществува проблем или електронната ви поща се филтрира от вашия компютър или на сървъра на интернет доставчика ви.)


 • 12.4 - Защо не ми се съобщава за всички поръчки по моята езикова двойка?

  Дори когато вашите предпочитания за електронна поща указват, че желаете да получавате съобщения за "всички" поръчки по вашата езикова двойка, съществуват множество използвани от системата критерии за определяне на кого да бъде изпратено съобщение за нова публикувана обява с поръчка. Например желанието на възложителя може да включва изпращане на съобщения до всички доставчици на услуги от дадена държава или на използващи точно определен софтуер преводачи. Изборът на "всички съобщения" ви осигурява получаване на съобщения за поръчки само ако възложителят не е указал подобни подробни ограничения.


 • 12.5 - Защо съобщенията за поръчки се получават известно време след публикуване на обявата? Изглежда има някакво закъснение.

  Някои възложители имат възможност да публикуват поръчки, които се появяват незабавно. Публикуването на поръчки от други изисква предварителен преглед. До приключване на прегледа не се изпращат съобщения за поръчката. Ето защо можете да получите писмо по електронната поща няколко часа след публикуването на поръчката. Изпращането на писма до всички потребители, които би трябвало да получават съобщения, става едновременно и всички писма напускат нашите сървъри в рамките на 5 минути.

  Друг фактор, който трябва да имате предвид, е разликата в часовите зони. Времето на сайта се отчита по Гринуич (GMT). Следователно, в зависимост от географското ви местоположение, е възможно времето на съобщението да се различава от времето на публикуване на обявата. Разбира се, ако обърнете внимание на разликата между времето на сайта и времето на вашия пощенски клиент, ще видите че съобщенията са изпратени минути след прегледа и публикуването на поръчката.

  Ако наблюдавате закъснения, които не могат да бъдат обяснени с казаното по-горе, моля, подайте заявка към поддръжката, като включите URL на поръчката, съобщението за която е било забавено. Имаме възможност да проверим точно времето на изпращането му от нашите сървъри.


 • 12.6 - What are "Classic" job posting notifications for Business members?

  As of May 2016, Business members have the option to receive notifications based on the fields declared in their company profiles.

  Business pages are not bound by requirements that only make sense when the service provider is just one person, such as "Native language".

  With this tool, Business members can choose to be notified of all the job postings that they can submit a quote on. This is done by comparing the requirements in the job posting with the working languages that they have declared that their company provides services in.


 • 12.7 - I received a job notification through ProZ.com that did not come through the directory, direct profile contact or from a ProZ.com job post, what is it?


  An interface ("API" or Application programming interface) is being developed which allows clients to search for and contact ProZ.com members for paid work from their own translation platforms. In essence, this interface represents a potential additional channel of client contact for ProZ.com members. The interface is currently being tested with a limited group of volunteers.

  Translation clients can use the interface to look for language professionals based on various search parameters, much in the way clients use the ProZ.com directory. Clients may then select candidates to contact for potential work through their translation platform. Initial contact is handled via an invitation which the language professional receives through email. The recipient is given information regarding the client and project, and may respond by email. The recipient's contact email is not disclosed unless they choose to respond to the invitation.

  Potential clients who use this interface to search for language professionals will only see a sub-set of the information that you have chosen to make public in your ProZ.com profile, similar to the data that is shown in the ProZ.com directory. No information which you have not made expressly public in your ProZ.com profile is shared with potential clients unless you choose to do so.

  Work relations beyond the acceptance of an invitation to collaborate are the responsibility of the the client and the service provider. When considering working with any new client, service providers are encouraged to perform adequate screening and risk management.

  Remember that, similarly to the ProZ.com directory and the jobs posting system, certain information you enter in your ProZ.com profile can help better connect you with the kind of potential clients you are seeking. Declaring your rates (even if you choose to keep them private) will help prevent client contact from those seeking translation services below your rates, for example.

  For more information on how this works, see:


  If you have further questions about how this works, please contact the ProZ.com site team via support request.


 • 12.8 - Какво представлява RSS каналът за поръчки?

  RSS е съкращение от Really Simple Syndication, група от уеб формати, използвани за публикуване на често актуализирано съдържание в стандартизиран формат като водещи новини или записи в блогове, което позволява на потребителите да се абонират за това съдържание.

  Четецът на такъв канал е клиентски софтуер или уеб приложение, използвано за абониране и събиране на обобщено уеб съдържание на едно място с цел да бъде видяно по-лесно.

  Можете да следите публикуваните обяви, които отговарят на Вашите предпочитания, във Вашия четец на RSS канал, като натиснете върху оранжевия бутон в страницата за поръчки за начало (Вашият канал зависи от настройките за разширено търсене, които имате). За да видите пълното описание на поръчката и дадете оферта, ще трябва да отидете на пълната страница на поръчката, като използвате линка в канала.

  Каналът съдържа основна информация за поръчката, включително линк към поръчката, нейното заглавие и кратко описание, както и нейните изисквания (включително езиковите комбинации и област на специализация). Каналът се актуализира на всеки пет минути.

  Ще забележите, че адресът на канала съдържа Ваш идентификатор и уникален знак, който Ви позволява да виждате обобщените поръчки, отговарящи на Вашите предпочитания, без да влизате в системата. Можете да използвате този знак, за да влизате или получавате достъп до всяка част на сайта. Знакът и каналът не съдържат каквато и да било лична информация за абоната, която да може да бъде идентифицирана.

  Можете да се абонирате посредством всеки четец, който желаете. Ако срещате някакви проблеми с кодирането или имате въпроси, коментари или тревоги, моля обърнете се към персонала на сайта чрез заявка към поддръжката. • Main - Top
  Request help  Site documentation  The member services and support team
  Jared
  Lucia
  Alejandro
  Helen
  Yana
  Maria D
  Karen
  Enrique Manzo
  Evelio
  Julieta
  Mariano
  Hayjor Roca
  Andrea
  Rocío Tempone
  Rocio Palacios
  Ezequiel

  Your current localization setting

  Български

  Select a language

  All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Търсене на термини
  • Обяви за работа
  • Форуми
  • Multiple search