Правила на сайта

Правила за използване на ProZ.com

Посочените правила са създадени, за да се разшири и защити приятната, ориентирана към резултатите работна атмосфера на ProZ.com. Чрез използването на сайта, Вие показвате, че приемате и сте съгласни да се придържате към тези правила.


Правило на сайта

1 Blue Board на ProZ.com е предвиден като ресурс за препратка към възложители на писмени и устни преводи, и други лингвистични дейности, както и за изразяване на желание за повторна съвместна работа с определени възложители.
Не се разрешава употребата на Blue Board за други цели.
2 Преди да бъде направена публикация в Blue Board, трябва да бъдат изпълнени определени условия.
Публикациите свързани с Вероятност за повторна съвместна работа (LWA) с определени възложители са разрешени само когато (1) възложената работа е изпълнена изцяло и доставена на време, и (2) непосредствено след доставката не са предявявани претенции свързани с качеството. Не се допускат публикации на основание на преговори, тест-преводи или други предварителни комуникации, несвързани с възлагане на определена работа.
3 След като веднъж е бил получен отговор, публикацията не може да бъде редактирана.
Доставчикът на услуги има възможност да направи един кратък коментар, а възложителят - да публикува един кратък отговор. (Забележка: Публикацията може да бъде редактирана докато бъде получен отговор.)
4 След като веднъж е бил публикуван, отговорът не може да бъде редактиран.
5 Потребителите на сайта могат да публикуват отзив за даден възложител само веднъж годишно.
Допълнителни публикации могат да бъдат добавяни веднъж годишно при условие, че след последната публикация е била извършена допълнителна работа.
6 Не са разрешени публикации в собствена полза.
Възложителите, собствениците и служителите във фирмите-възложители включени в Blue Board нямат право да правят публикации относно "Вероятност за повторна съвместна работа" за себе си или за своите фирми.
7 Не се допускат клевети.
Blue Board не може да бъде използван за оклеветяване на лица или фирми. Отзивите, коментарите придружаващи отзивите и отговорите трябва да бъдат строго съсредоточени върху желание за повторна съвместна работа.
8 Забраняват се опитите за оказване на влияние върху други потребители относно начина на употреба на Blue Board.
Забранява се оказването на натиск върху потребител за промяна на отзив в Blue Board или за публикуване на отговор или нов отзив от определено естество. (Разрешено е изпращането на покана за отзив или отговор към доставчик на услуги или възложител, ако в нея не се прави опит да се повлияе върху съдържанието на публикацията.)
9 Blue Board не може да бъде използван за оказване на натиск.
Строго се забранява използването на Blue Board или заплахата за използване на Blue Board, с цел оказване на натиск върху възложител или доставчик на услуги за извършване на определени действия.
10 Записите в Blue Board остават в сила най-малко шест месеца от последната обява публикувана от възложителя.
ProZ.com разглежда заявките от възложителите за изтриване на определени данни за контакт от Blue Board, когато за това са посочени конкретни причини. Въпреки това, в повечето случаи, такива заявки не се разглеждат до изтичането най-малко на шест месеца от последната обява за работа публикувана от възложителя.

Спазването на горните правила е условие за продължаване на правото на достъп и ползване на сайта.

Спазване

Служителите и модераторите могат да предприемат всяко от следните действия за осигуряване на спазването на горепосочените правила:
* да се свързват с потребителите на сайта, за да привлекат вниманието им към конкретни правила
* да отказват одобрение (или да премахват/скриват) публикации, които нарушават правилата
* да направят така, че при определени потребители, при предприемане на определени действия да се появява съобщение, свързано с правилата
* да прекратяват, временно или постоянно, достъпа до функции на сайта, които са били използвани в нарушение на правилата
* закриване на профил или прекратяване на членство (само от служители)

Модераторите и служителите трябва да действат в съответствие с правилата на сайта и са защитени от тях по същия начин, както и останалите членове.

Закриване

В редки случаи на тежко нарушение, служителите на ProZ.com могат да прекратяват профил (и членство) с незабавен ефект. В повечето случаи обаче, ProZ.com използва за прекратяване политиката на "жълт картон/червен картон", подобно на практиката на жълтите и червени картони във футбола.

Жълти и червени картони се издават само от служителите на сайта. Посочват се правилата и се записва датата на картона. Изрично се използват термините "жълт картон" или "червен картон", а ако е изпратен имейл, термините са в заглавния ред.

Потребител на сайта, на когото е издаден жълт картон, може да продължи да използва сайта (понякога с някои ограничения), но е уведомен, че по-нататъшни нарушения ще доведат до прекратяване. Лице, чийто профил е бил прекратен, няма да бъде повторно прието в ProZ.com.

Възложителите са обект на Политиката за прекратяване на членство на сайта.

Пояснения

За пояснения относно някое от горните правила или тяхното прилагане, моля, изпратете заявка за помощ.

Request help


Site Documentation


The member services and support team
Jared

Jared

Lucia

Lucia

Alejandro

Alejandro

Helen

Helen

Yana

Yana

Maria D

Maria D

Karen

Karen

Enrique Manzo

Enrique Manzo

Evelio

Evelio

Julieta

Julieta

Mariano

Mariano

Hayjor Roca

Hayjor Roca

Andrea

Andrea

Rocío Tempone

Rocío Tempone

Rocio Palacios

Rocio Palacios

Ezequiel

Ezequiel

Your current localization setting

Български

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Търсене на термини
  • Обяви за работа
  • Форуми
  • Multiple search