Translation glossary: Law/Patents - Law (general) / UE

Creator:
Filter
Reset
Showing entries 1-50 of 1,159
Next »
 
"Content-Specific Licence Terms"warunki licencji obowiązujące w stosunku do konkretnych materiałów 
Английски на Polish
"non-marriage"związek nieuznany jako małżeński 
Английски на Polish
"operatively connected"połączone funkcjonalnie 
Английски на Polish
"outstanding changes"niedokonane/pozostałe zmiany 
Английски на Polish
"use" technologytechnologia "zastosowania" 
Английски на Polish
(due to) prioritiesz powodu priorytetów rządowych 
Английски на Polish
(script) clearance reportsprawozdanie odnośnie naruszenia praw autorskich i innych 
Английски на Polish
... a qualifying interest income for life ....dożywotnie prawo pobierania dochodów z odsetek lub pożytków z majątku 
Английски на Polish
... the vital importance to a client’s interests of the plea in mitigation.istotne znaczenie dla interesów klienta wniosku o uznanie okoliczności łagodzących 
Английски на Polish
...przy pierwszej czynności skierowanej do osoby...at the first instance of a processing activity concerning the data subject 
Polish на Английски
...достаточно того, чтобы...мог полагать, что...sufficient (in a particular case and in ...) that a reasonable person may believe that 
Russian на Английски
17&18 Victoria Cap. 80według ustawy uchwalonej w latach 17–18 panowania królowej Wiktorii, rozdział 80 
Английски на Polish
a lesser vote or no votegłosowanie z mniejszą niż wymaganą liczbą udziałowców lub bez głosowania 
Английски на Polish
a proof dietpostępowanie dowodowe 
Английски на Polish
a vote having been takenpo głosowaniu 
Английски на Polish
ABE - Achieving Best Evidencewytyczne dotyczące przesłuchania ofiar i świadków w celu pozyskania wartościowego materiału dowodowego 
Английски на Polish
abonament miesięcznymonthly retainer fee 
Polish на Английски
Abstractabstrakt/streszczenie 
Английски на Polish
accept the benefitsakceptować/zgodzić się na warunki 
Английски на Polish
accountdokonać podziału majątku/sporządzać sprawozdania finansowe 
Английски на Polish
acknowledgepodpisany/potwierdzony w mojej obecności 
Английски на Polish
act in patentz oryginalnym dokumentem dostarczonym/przekazanym/wydanym klientowi 
Английски на Polish
act with common law malicedziałać z nienawiścią, złośliwością lub złą wolą 
Английски на Polish
acting attrprawnik pełniący obowiązki adwokata 
Английски на Polish
acting pursuant to the Proxydziałając na podstawie Pełnomocnictwa nr. 
Английски на Polish
actual site portfolioaktualny portfel lokalizacji 
Английски на Polish
addl. distt. magistratedodatkowy sędzia okręgowy 
Английски на Polish
adoption of Processingspostępowania o przysposobienie dziecka 
Английски на Polish
affidavit of effectiveness(zaprzysiężone) oświadczenie ważności pełnomocnictwa 
Английски на Polish
affidavit of execution (corporation)zaprzysiężone oświadczenie świadka potwierdzające autentyczność podpisu (korporacja) 
Английски на Polish
affidavit of verificationoświadczenie potwierdzające prawdziwość przedstawionych faktów i stwierdzeń 
Английски на Polish
affiliatefilia szpitala 
Английски на Polish
affirmation in supportzaprzysiężone oświadczenie o wsparciu 
Английски на Polish
affirmative defenses >>> first (second, third...) affirmative defensezarzuty merytoryczne wniesione w obronie pozytywnej/pierwszy zarzut merytoryczny itd. 
Английски на Polish
after the due datepo dacie terminu płatności 
Английски на Polish
agent vs. attorney in factprzedstawiciel, agent/pełnomocnik rzeczywisty 
Английски на Polish
akt poświadczenia dziedziczeniadeed of succession certification 
Polish на Английски
aktualne akty prawnecurrent laws and regulations 
Polish на Английски
aktualne staje się pytanie o dopuszczalnośćthe question of whether the debtor can exempt himself from .... becomes relevant 
Polish на Английски
aktualność informacjiWe guarantee that the information published on our website is up-to-date, complete, and accurate. 
Polish на Английски
all other cut of pocket expenses shall be borne by the purchaser .wszelkie inne wydatki z własnej kieszeni obciążają nabywcę 
Английски на Polish
all referenced aswszystkie/oba w odniesieniu do restauracji XXX 
Английски на Polish
allow for leavez uwzględnieniem czasu na urlop 
Английски на Polish
allowed as federal income rather thanktóre są dozwolone jako odliczenia od federalnego podatku dochodowego 
Английски на Polish
Alt Iwariant I 
Polish на Английски
amenity horticultureSztuka ogrodowa 
Английски на Polish
among the salePodczas 
Английски на Polish
an object of the present inventioncelem niniejszego wynalazku 
Английски на Polish
and adopted elsewherei przyjęte przez inne kraje/przez inne systemy prawne 
Английски на Polish
and Decerns.i wydaje nakaz (postanowienie, zarządzenie) 
Английски на Polish
Next »

Your current localization setting

Български

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Търсене на термини
  • Обяви за работа
  • Форуми
  • Multiple search