Translation glossary: Law/Patents - Law (general) / UE

Creator:
Filter
Reset
Showing entries 151-200 of 1,160
« Prev Next »
 
Commenced trading namenazwa firmy w dacie rozpoczęcia działalności handlowej 
Английски на Polish
commercial liability insuranceubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej 
Английски на Polish
Commerciality Statementpowiadomienie o charakterze handlowym/ o przeznaczeniu handlowym wwożonego towaru 
Английски на Polish
commission on filepełnomocnictwo zachowane w aktach 
Английски на Polish
Community: HebrewPochodzenie : hebrajskie 
Английски на Polish
company offcial (nie officer)członek zarządu spółki 
Английски на Polish
Comparative negligencezaniedbania porównawcze 
Английски на Polish
complaint formformularz zgłoszenia reklamacji 
Английски на Polish
complete distribution of the share o the estatecałkowity dział części spadku 
Английски на Polish
completion Escrow agreementumowa o rachunku depozytowym, z którego wypłat dokonuje się po ukończeniu realizacji umowy 
Английски на Polish
completion restworkwykonanie prac wykończeniowych//pozostałych prac 
Английски на Polish
comportingzgodnie z 
Английски на Polish
compound equivalentefektywna stopa procentowa 
Английски на Polish
compromiseszukać rozwiązania kompromisowego 
Английски на Polish
confer interestprzyznać prawa majątkowe 
Английски на Polish
Confession of Judgementuznanie długu 
Английски на Polish
Confirmed searchprzeszukanie ze skutkiem pozytywnym 
Английски на Polish
conflictingsprzeczne dane wejściowe do projektowania i rozwoju... 
Английски на Polish
connotessugeruje 
Английски на Polish
consent decree of a non covenant dissolution of marriageorzeczenie rozwiązania zwykłej formy związku małżeńskiego//nie zawartego w formie covenant marriage 
Английски на Polish
consent to dispense with the bond of the Administrator c.t.a.zgoda na zwolnienie administratora c. t. a. (kuratora spadku) od rewersu gwarancyjnego 
Английски на Polish
consider, let alone prescriberozważyć, nie mówiąc już zalecić 
Английски на Polish
consist inw której skład wchodzą 
Английски на Polish
construction of the developmentbudowa systemu 
Polish на Английски
constructive deliverysymboliczne przeniesienie własności/traditio symbolica/dostawa symboliczna 
Английски на Polish
consular mortuary certificatekonsularne zaświadczenie na przewiezienie/sprowadzenie zwłok lub prochów zmarłego/zmarłej osoby 
Английски на Polish
consumer leviespodatki konsumenckie 
Английски на Polish
contestwyrazić/ zgłosić sprzeciw 
Английски на Polish
continue as to a personbędą nadal miały zastosowanie do każdej osoby 
Английски на Polish
continuing trusteepozostały powiernik 
Английски на Polish
Contract Providerdostawca usług kontraktowych 
Английски на Polish
Contracted-out Money Purchase Stakeholder Pension Schemes onlytylko poza państwowe plany emerytalne o zdefiniowanej składce w systemie udziałowym 
Английски на Polish
contribute and transfer, contribution and transferwnieść wkład i przenieść, wniesienie wkładu i przeniesienie 
Английски на Polish
convalidatekonwalidować 
Английски на Polish
convented or sold (goods)zgromadzone/zeskładowane lub sprzedane 
Английски на Polish
conveyancing councelradca sądowy/prawny ds. sporządzania aktów przeniesiena własności 
Английски на Polish
convinced oneselfupewniłem się 
Английски на Polish
copy of JGTodpis wyroku 
Английски на Polish
copyright privilegesuprawnienia wynikające z prawa autorskiego/z tytułu prawa autorskiego 
Английски на Polish
core proceedingpostępowania podlegające kompetencji sądu upadłościowego 
Английски на Polish
count withliczy na/polega na 
Английски на Polish
country board memberczłonek zarządu krajowego 
Английски на Polish
Court outcomesorzeczenia sądowe 
Английски на Polish
crediting of x overuznanie nadwyżki liczby y ponad liczbą x 
Английски на Polish
crime victimizationwiktymizacja kryminalna 
Английски на Polish
criminal behavior ordernakaz karny udzielany za zachowanie przestępcze 
Английски на Polish
criminal justice disposalformalne rozstrzygnięcie przez sąd karny 
Английски на Polish
Criminal Justice Information Services DivisionWydział Informacji Kryminalnych (ang. FBI CJIS Division) 
Английски на Polish
criminal propertymienie przestępcze 
Английски на Polish
Critical Conclusions Checkniezależna kontrola kluczowych wyników badań kryminalistycznych (ang. critical conclusions check) 
Английски на Polish
« Prev Next »

Your current localization setting

Български

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Търсене на термини
  • Обяви за работа
  • Форуми
  • Multiple search