Translation glossary: CS-EN medical/pharmaceutical

Creator:
Filter
Reset
Showing entries 201-250 of 700
« Prev Next »
 
hrudní koststernum, breastbone 
Чешки на Английски
hydrodynamická fokusace [flow cytometry]hydrodynamic focusing 
Чешки на Английски
hypermetylace promotorú pro gen MLH1hypermethylation of MLH1 promoters, MLH1 promoter hypermethylation 
Чешки на Английски
hypermetylace promotorú pro gen MLH1hypermethylation of MLH1 promoters, MLH1 promoter hypermethylation 
Чешки на Английски
hypersenzitivní myokarditidahypersensitivity myocarditis, HSM 
Чешки на Английски
hypertrofie medie cévní stěnyhypertrophy of the tunica media 
Чешки на Английски
hypervizkózní syndromhyperviscosity syndrome 
Чешки на Английски
hypestezie, hypestéziehypoaesthesia 
Чешки на Английски
hypothalamo-hypofyzo-ovariální osahypothalamic-pituitary-ovarian axis 
Чешки на Английски
hypoxií indukovaný faktorhypoxia-inducible factor, HIF 
Чешки на Английски
HZ, hodnotící zpráva [SÚKL]assessment report 
Чешки на Английски
iatrogenní předčasný porodiatrogenic preterm delivery 
Чешки на Английски
ibrutinib jako přemostění...ibrutinib for bridging to... 
Чешки на Английски
ileo-pouch-anální anastomózaileal pouch-anal anastomosis 
Чешки на Английски
ileocékální přechodileocaecal junction, ICJ 
Чешки на Английски
IMC, infekce močových cesturinary tract infection 
Чешки на Английски
inflamazomová kaskádainflammasome cascade 
Чешки на Английски
infuze do centrální žílycentral venous infusion 
Чешки на Английски
inhalační anestetikuminhalation anaesthetic, inhalational anaesthetic 
Чешки на Английски
inhibitor Brutonovy tyrosinkinázyBTK (Bruton\'s tyrosine kinase) inhibitor 
Чешки на Английски
inhibitor destičkového receptoru P2Y12P2Y12 receptor blocker 
Чешки на Английски
inhibitor kinázy tropomyosinového receptorutropomyosin receptor kinase inhibitor, TRKi 
Чешки на Английски
inhibitory kinázy tropomyozinového receptorutropomyosin receptor kinase inhibitors, TRKi 
Чешки на Английски
inhibitory monoaminooxidázymonoamine oxidase inhibitors, MAO inhibitors [antidepressants] 
Чешки на Английски
inhibitory receptorů H2H2 blockers, H2 receptor antagonists 
Чешки на Английски
INJ SOL ISPsolution for injection in pre-filled syringe 
Чешки на Английски
INJ SOL ISP, solutio iniectabilis in syringa praeimpleta, injekční roztok v předplněné injekční stříkačcesolution for injection in pre-filled syringe 
Чешки на Английски
injekční lahvička [EDQM term]vial 
Чешки на Английски
injekční suspenze s prodlouženým uvolňováním v předplněném peru [EDQM term]prolonged-release suspension for injection in pre-filled pen 
Чешки на Английски
Institut klinické a experimentální medicíny, IKEMInstitute of Clinical and Experimental Medicine 
Чешки на Английски
intervalová léčbainterval treatment [for psoriasis] 
Чешки на Английски
intervenční kardiologinterventional cardiologist 
Чешки на Английски
intrachromozomální a interchromozomální přestavbyintrachromosomal and interchromosomal rearrangements 
Чешки на Английски   Генетика
intralezionálné kortikoidyintralesional corticoids 
Чешки на Английски
inzulin s protahovaným účinkemlonger-acting insulin 
Чешки на Английски
IP/IS, Informace pro pacienta/Informovaný souhlasPatient Information Sheet/Informed Consent Form 
Чешки на Английски
ischemická CMP (cévní mozková příhoda)ischaemic cerebrovascular accident, ischaemic stroke 
Чешки на Английски
ischemický iktusischaemic stroke [as opposed to haemorrhagic stroke] 
Чешки на Английски
iTOKSimmunochemický test na okultní krvácení do stolice - faecal immunological test, FIT 
Чешки на Английски
IVLPindividuálně vyráběné léčivé přípravky 
Чешки на Английски
jaterní sinusoidyliver sinusoids 
Чешки на Английски
jícnové ECHO, transesofageální ECHO, jícnová echokardiografietransoesophageal echocardiography, TEE 
Чешки на Английски
jestřabina lékařskáGalega officinalis, French lilac, [UK name] (common) goat\'s rue [\'root\' of metformin] 
Чешки на Английски
JIMPjednotka intenzivní metabolické péče - intensive metabolic care unit 
Чешки на Английски
jizvící pemphigoidcicatricial pemphigoid 
Чешки на Английски
kašovitá stolice [Bristol stool scale]mushy stool 
Чешки на Английски
kalcimimetikumcalcimimetic 
Чешки на Английски
kangrelorcangrelor [direct P2Y12 platelet receptor antagonist] 
Чешки на Английски
kapilicium, kšticehair (on the head), head hair 
Чешки на Английски
Kaplan-Meierova funkce přežitíKaplan-Meier survival function 
Чешки на Английски
« Prev Next »

Your current localization setting

Български

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Търсене на термини
  • Обяви за работа
  • Форуми
  • Multiple search